Fagnettverk funksjonshemmede

Møtedatoer

26. februar kl 1200- 1500

21. mai kl 1200- 1500

 3. september kl 1200 – 1500

26. november kl 1200- 1500

Fagnettverket holdes på Sandefjord Rådhus.

Møtene varer fra klokken 12 til 15.

Om fagnettverket

Fagnettverk for medarbeidere som yter tjenester til mennesker med funksjonshemming/utviklingshemming i kommunene i Vestfold.

Fagnettverket inngår i et kompetansenettverk med Fylkesmannen i Vestfold, Sykehuset i Vestfold ved Habiliteringen og Glenne og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold. Utviklingssenteret har et ansvar for å koordinere nettverket.

Fagnettverket er for medarbeidere som har et faglig ansvar, deltar aktivt i fagutvikling eller har stor interesse for faget i boligen eller avdelingen de arbeider i. De må også kunne være bidragsytere og spredere av informasjon internt i egen kommune.

Nettverket skal arbeide med å sikre kunnskapsbasert praksis, samt utvikling og utveksling av kompetanse på tvers av kommunegrenser og omsorgsnivå. Det interkommunale fagnettverket skal fremme god praksis, godt miljøarbeid og god omsorg for mennesker med utviklingshemming ved å ha fokus på

  • kompetanse og ressurser i alle ledd
  • samhandling og kompetanseoverføring mellom tjenestenivåene.

Kommunene deltar i nettverket med fra to til fire faste ressurspersoner. Møtene går på omgang i kommune.

Deltakere i nettverket, oppdatert 27.4.17

Referater og presentasjoner fra fagnettverksmøtene

Referat fra nettverkssamling 17.9.18

Presentasjon tjenesteshop 17.9.18

Presentasjon velferdsteknologi Tønsberg 17.9.18

Dokumentasjon på nettverkssamling 23.4.18

Retningslinjer og veiledere-seksuelle overgrep mot voksne utviklingshemmede

Puls - prosjektet, Larvik kommune

Eksempel på kapittel 9 vedtak

Eksempel på protokoll tiltak 1

Eksempel på protokoll tiltak 2

Eksempel på signeringsskjema

Referat fra nettverksmøtet 15. september på Revetal

Referat fra nettverksmøtet 15.4.15 i Andebu

Referat fra nettverksmøtet 28.9.15 i Sandefjord

Brukerveiledning til KS Læring

Arbeidsgruppe for nettverket

Elise Mørck, Sande i Vestfold

Kristin Thorsen, Sandefjord

Ellinor Bakke Aasen, Sandefjord, USHT Vestfold