Fagnettverk psykisk helse og rus

Møtedatoer

1. mars kl 1230- 1500

24. mai kl 1230- 1500

6. september kl 1230- 150

29. november kl 1230- 1500

Fagnettverket holdes på Stokke Rådhus i kantinen.

Møtene er i Stokke og starter med lunsj klokken 11.30 og varer til klokken 15.

Alle deltakere er ansvarlige for innholdet og kan komme med innspill på forhånd.

Om nettverket

Et nettverk for fagområdene psykisk helse og rus for kommunene i Vestfold

Fylkesmannen i Vestfold og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT Vestfold) har sammen med kommunene tatt initiativ til å opprette dette fagnettverket. Det er et nettverk som gir mulighet til drøftinger, refleksjon over egen praksis, og erfaringsutveksling som kan gi bedre kommunale helsetjenester til brukergruppene. Nettverket skal eri tillegg til Forum for rus og psykisk helse.

  • Et dialognettverk med deltakere fra kommunene i Vestfold.
  • Inntil 4 personer fra kommunene Tønsberg, Larvik, Sandefjord, Nøtterøy, Stokke og Horten. Inntil 2 personer fra de andre kommunene.
  • Deltakerne bør være mellomledere, fagledere, fagkoordinatorer eller tilsvarende i sin kommune.
  • Kommunene må selv melde inn personer og sikre forankring i egen kommune.
  • For å opprettholde kontinuitet i nettverket bør det så langt som mulig være de samme personene som møter hver gang.

Presentasjoner fra nettverksmøtene

Presentasjon fra Akutt ambulant team ved Sykehuset i Vestfold 13.06.14

Presentasjon fra Carina Jørgensen, erfaringskonsulent SiV

Presentasjon fra Elin Vestly, prosjektleder for pasientforløp alkohol, SiV

Arbeidsgruppe for fagnettverket

Hilde Arntzen, Stokke

Gina Justad, Stokke

Eirin Neslow, Nøtterøy

Ellinor Bakke Aasen fra USHT