Fagnettverk lindrende behandling

Møtedatoer for nettverket:

11.02.19, Sykehuset i Vestfold, auditoriet

NOOP_Invitasjon_Tønsberg_2019 01_01.pdf

Om fagnettverket

Fagnettverk for alle ressursykepleiere innen kreftomsorg og lindrende behandling. Et tilbud til alle kommunene i Vestfold der det er representanter fra hjemmesykepleien og sykehjem. Sykehuset i Vestfold har også representanter i nettverket. Fagnettverket er et samarbeid mellom Utviklingssenteret og sykehuset i Vestfold.

Nettverket skal arbeide med å sikre kunnskapsbasert praksis, samt utvikling og utveksling av kompetanse på tvers av kommunegrenser og omsorgsnivå. Det interkommunale fagnettverket skal fremme god praksis og god omsorg for mennesker med kreft diagnose og som har behov for lindrende behandling ved å ha fokus på

  • kompetanse og ressurser i alle ledd
  • samhandling og kompetanseoverføring mellom tjenesten

Kontaktperson: Marit Bjelland Sykehuset i Vestfold

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?