Presentasjoner fra kurs

Fagnettverk lindring, 8. mai 2019

Når livet går mot slutten Lindrende behandling til KOLS, ALS, hjertesvikt – Kortversjon.pdf

palliasjon alle diagnoser 08.mai2019.pdf

Pasientforløp kols - fremlegg fagdag palliasjon 8. mai.pdf

Undervisning pall.8.mai 2019 Pdf.pdf

Demensomsorgens ABC, perm 2, samling 1, 09.04.19

Ernæring og aktivitet, Erlend Eliassen.pdf

Bomiljø, Gunnbjørg Furuseth.pdf

 

ABC psykiske sykdommer i eldre år, 05.03.2019

Fred Rune Rahm, rus og eldre, 05.03.19.pdf

Maria Krogseth, Delirium, demens ABC 050319.pdf

Kjersti Harnes.pdfFoU dagen 2019

3IV - Morten Lindbæk.pdf

En pasient - To verdener - Maria Romøren.pdf

Nano læring - Larvik.pdf

Tid som gave FOU.pptx

Prosjekt utegruppe - Horten.pdf

Fagdag digital opplæringspakke lindring

Maria Krogseth, Delirium og frailty, del 1.pdf

Maria Krogseth, Delirium og frailty, del 2.pdf

Geriatriseminaret 6. Februar 2019

Velferdsteknologi i Larvik.pdf

Leve Hele Livet, Thorstein Ouren.pdf

Velferdsteknologi på Bjønnesåsen.pptx

Link til brosjyre om tjenestesetting av Velferdsteknologi

 

Fagdag om dokumentasjon 12.12.18

Presentasjon fra Skien kommune ved Ragnhild Thelin

Presentasjon fra Larvik kommune ved Henriette Kongsteien og Kristin Skalleberg

Presentasjon fra Sandefjord kommune ved Linda Botten

Presentasjon fra NSF ved Kathryn Møstad

Presentasjon fra USHT ved Ellinor Bakke Aasen

Fagdager rehabilitering 12. og 13. November 2018

Fysisk funksjonssvikt ifm akutt sykdom, Kjersti Moen

Fysisk funksjon hos de med kognitiv svikt, Kjersi Moen

Normal aldring - når du er en geriatrisk pasient, Maria Krogseth

Rehabilitering i hjemmet, Trine Flottorp

Rådgivningskontor for syn

Fagdag lindring 21. november 2018

Om NOU 2017 På liv og død - fagdag ressurs sykepleiernettverket nov 2018 (3).pptx

Siri EggesvikFagdag ressurssykepleiere 21.11.18.pdf

Fagdager rehabilitering 20. og 21. November 2017

Akutt hjerneslag

Ambulant slagteam

Vansker uten løsning

Fysioterapi ved akutt hjerneslag

Kartlegging av kognitive funksjoner

Sammen om det gode rehabiliteringsforløpet

Pasientforløp Larvik kommune

Tilbud til pasieter med hjerneslag i Horten

Smartere rehabilitering

Kogningtiv rehabilitering

Hva er kognitiv rehabilitering

Pasientkasus

 

 

 

 

Kick off, frivillighetssatsning "Et styrket felleskap"

Frivillig innsats og engasjemnet - alle tjener på det, v/Kirsten Koht

Et styrket felleskap, v/Ida Eide Johansen

Økt frivillig innsats, v/Siriann Bekeng, Frivillighet Norge

Fagdag Parkinson november 2016

Parkinson skole, v/parkinsonsykepleier Jagtar Sing

Parkinson sykdom - ikke bare skjelving, v/lege Natasha Demic

8 år med parkinson - hva gjør det med dagliglivet? v/Trygve Andersen

Behandlingsprinsipper, v/fysioterapeut Veslemøy Heyn, spesialist i nevrologisk fysioterapi

Kurs i helsepedagogikk høsten 2016

Det gode møtet med Vincent Hagerup

Livsmestring og brukermedvirkning ved Vincent Hagerup

En ansatthistorie ved Sidsel Paulsen Riisberg

Jus i et brukerperspektiv ved Kjersti Harnes

Fagdag rehabilitering 7.november 2016

Velkommen til fagdag ved Gunnbjørg Furuseth

Kvalitetsindikatorer i rehabilitering ved Inger Johansen

Del 1 ved Susan Henriksen og Siri Gunnes

Del 2 ved Siri Gunnes og Susan Henriksen

Forskning ved Ingebjørg L Kyrdalen

Fagdag fallforebygging 25.mai 2016

Fallforebygging i sykehjem med Bodil Bøe Bettum

Hverdagsmestring med Bodil Karlsaune

Tiltak for forebygging av fall Christine Lie

Fallforebygging, Christne Lie

Dikt om fall

Registrering av fall

Innledning og fallforebygging, Ingebjørg Kydalen

Presentasjon, fra Maria Krogseth Lege, PhD, Førsteamaneuensis II

Helsepedagogikk-kurs 15, og 28.oktober 2015

Empowerment, Vincent Hagrup

Brukerhistorie, Sidsel Paulsen

Pårørendehistorie, Kristine Lindhøy

Jeg har blitt en vanskelig pårørende, Kristine Lindhøy

Juridiske betraktinger, Kjersti Harnes

Fagdag rehabilitering 16.4.15

Forelesning Nils Erik Ness

Fra Kysthospitalet, SiV

Larvik Sykehus, SiV

Fra Larvik kommune

Deltakerliste

Helsepedagogikk-kurs 28. oktober 2014

Presentasjonen til Vincent Hagerup

KOLS fagdag 30. april 2014

Kompetanseheving kols kommunene i Vestfold

Legemidler ved stabil kols

Tekniske muligheter langt inn i himmelen

Helsepedagogikk-kurset 12. november 2013

Helsepedagogikk ved Vincent Hagrup

Presentasjonene fra smittevernkurs 5. november 2013

Antibiotikabruk i sykehjem

Basale smittevernrutiner

Blodsmitte - stikkskader

Håndhygiene

Influensavaksinasjon

Problemmikrober

Smittevern i system

Presentasjonene fra fagdag LCP 12. mars 2013

Hvilke medikamenter anbefales

Lindrende jobb - hva gjør det med personalet

Lindring av plagsomme symptomer

Pasientplager

Subcutan administrasjon

Åndelig og eksistensiell smerte

Presentasjonene fra 3IV

PVK - Perifert VeneKateter

Væsketerapi

Observasjoner, forebygging og tiltak

Presentasjoner fra FOU dag 4.juni 2014

Ernæringsprosjekt, Horten kommune

Melkeruta, Larvik kommune

Audiovisuell teknologi, Re kommune

Ferdighetssenteret, USHT

Hverdagsrehabilitering, Larvik kommune

Hverdagsrehabilitering, Sandefjord kommune

X-boks, Tønsberg kommune

Mobilt røntgen, Sykehuset i Vestfold

Smittevernkonferanse 2015

Basale smittevernrutiner

Turbekulose I

Turbekulose II

Smittevern VF.15

Sesoninfluensa vaksianasjon i norske sykehjem

NOIS

MRSA

Katetre