Kommende kurs og konferanser

Palliativ demensomsorg, 21. mai 2019

Sommervikarkurs, 18 - 19. juni 2019

Åpningskonferanse Leve hele livet i Vestfold, 20. august 2019 (mer info kommer)

Sang i eldreomsorgen, 22. oktober 2019