Kurs i helsepedagogikk

 

Kurs i helsepedagogikk høsten 2019

Mange klagesaker i helsevesenet oppstår på grunn av manglende eller dårlig kommunikasjon mellom helsepersonell og bruker/pasient og pårørende.

Dette er en av grunnene til at LMS Sandefjord kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold, Tønsberg kommune og LMS Sykehuset i Vestfold HF igjen har gleden av å invitere til et to - dagers kurs i helsepedagogikk.

 

Målet med kurset er å legge til rette for læringsprosesser som fremmer pasienter- og pårørendes helse, mestring og livskvalitet


Kursinnhold:

  • Kommunikasjon, samvalg og det gode møtet
  • Rolleforståelse, likestilte roller mellom pasient/pårørende og helsepersonell
  • Endringsprosesser, motivasjon og mestring
  • Pasientrettigheter i et juridisk perspektiv, med praktiske eksempler

TID: Fredag 11. oktober og fredag 25. oktober kl 9-15 begge dager. For å få fullt utbytte av kurset er deltagelse begge dagene viktig.

STED: Begge dagen blir på Sandefjord medisinske senter, auditoriet.

Skiringssalsveien 26

Målgruppe:
Helsepersonell i kommuner og sykehus, likepersoner eller andre erfarne brukere og pårørende som kan bidra i kompetanseheving.

 

Arbeidsmetoder:
Teori, erfaringsdeling fra pasienter og fagpersonell, refleksjoner og borddialog.

Pris for hele kurset med lunsj begge dager er 300 kroner (de som er knyttet til Sykehuset i Vestfold har egen avtale som er beskrevet i invitasjonen).

Detaljert program for dagene blir sendt ut før kursstart.

Invitasjon

Påmelding innen 20. september 2019

OBS KUN 40 PLASSER

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?