ABC

ABC- opplæring

ABC- opplæringen er tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringen omfatter ABC- permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC- grupper på arbeidsplassen og halvårlige fagseminar med undervisning. Hver deltaker mottar et ABC- bevis fra aldring og helse for godkjent gjennomføring.

Opplæringen innebærer at deltakerne leser temaheftene som forberedelse til faglige diskusjoner og refleksjoner i tverrfaglig sammensatte ABC- grupper. Gruppearbeidet gjennomføres med samlinger over ett år, med to ABC- seminarer inkludert, ett ved oppstart og ett midtveis i permen.

Permene koster kr. 450 per stk og dekkes av arbeidsgiver.

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?