Kartlegging av kompetanse

Kartlegging av kompetansetiltak og samarbeid mellom kommuner i Vestfold og Sykehuset i Vestfold

Høsten 2016 forelå det ingen samlet oversikt over hva som foregikk på kompetanseområdet i regi av den enkelte kommune i Vestfold, på Sykehuset i Vestfold(SiV) eller Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V).
Inntrykket var at partene i liten grad har samarbeidet systematisk om hvilke kompetansetiltak som skal gjennomføres for hvilke helsepersonellgrupper og i hvilken form. 

For å avdekke behovet for kompetansedelingstiltak så man et behov for å gjennomføre en kartlegging der målet var å få oversikt over tiltak for opplæring og kompetansedeling mellom SiV, kommunene og USHT-V.

Charlotte Vidum Standeren fra USHT-V og  Anita Elmer fra SiV gjennomførte tilsammen 72 kartleggingsmøter i kommuner og på SiV.

Resultatene fra kartleggingen og forslag om videre arbeid er  beskrevet beskrevet i rapporten.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?