Barnepalliasjon

Møtedatoer

  • 21.mars, Sandefjord

 Om nettverket

“Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysisk, psykisk, sosial og eksistensiele behov, som starter ved diagnosetidspunkt og varer livet ut, med etterfølgende oppfølging for familie.” (WHO, 1998) 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge  

Dette er et interkommunalt fagnettverk i Vestfold for medarbeidere som arbeider både i barnehage/skole og i helse, sosial og omsorg. Vi  har et tverrfalig fokus og felles for medarbeiderne er at de alle møter barn med livstruende tilstander eller alvorlig sykdom som en del av jobben de

USHT-V har et ansvar for å koordinere og lede nettverket. Vi samarbeider med barnehabilitering og barneavdelingen ved Sentralsykehuset iVestfold.

Arbeidsgruppa ved oppstart  høst 2018 består av deltakere fra prosjektgruppa i “Borte bra – hjemme best”

Nettverket skal arbeide for å øke kompetansen innen barnepalliasjon hos ansatte i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Vi skal være med å sikre kunnskapsbasert praksis, samt utvikling og utveksling av kompetanse på tvers av kommunegrenser og omsorgsnivå. Det interkommunale fagnettverket skal fremme god praksis og god behandling for barna og deres pårørende

* Kompetanse og ressurser i alle ledd

* Samhandling og kompetanseoverføring mellom seksjoner og tjenestenivåer.

Mål for nettverket

* Øke kompetansen i de deltakende kommunene og spesialisttjenesten.

* Styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet på tvers av kommunegrenser,   behandlings- og omsorgsnivå.

* Bidra  til kvalitetsutvikling ved å stimulere til utviklingsprosjekter.

* Samarbeide med Fylkesmannen i Vestfold og Sykehuset i Vestfold om kompetanseheving innen fagfeltet.

Fagnettverket har en årlig aktivitetsplan med 2-3 møter/temadager pr. år. Møtene er tre timer og blir lagt til etter lunsj. 

Informasjon om nettverkssamlinger og fagseminar legges ut på nettsidene fortløpende.

Samling 1

Dato: 21. mars 2019           

Kl. 12.00-15.15  ( lunch + reg kl 12, oppstart  program 12.30 )                

Sted: Sandefjord Medisinske Senter, Skiringssalsveien 26

Tema: Juridiske utfordringer v/ jurist Kjersti Harnes

Påmeldingsfrist: 13. mars 2019

Kontaktperson: anita.nilo@sandefjord.kommune.no

 
Registrering
Fornavn
Etternavn
Arbeidssted
Stilling
Telefon
E-post
Allergi
 
   
   
   
   

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?