Utredninger og rapporter

Utredninger og rapporter

Under finner du en oversikt over utredninger og rapporter utarbeidet for tjenesteområdene i kommunalområdet helse, sosial og omsorg fra 2017 og framover:

Pleie- og omsorgstjenester - status og framtidig behov

Retningsvalg for framtidens omsorgstjenester

Mål for integreringsarbeidet i Sandefjord kommune

Utredning - evaluering av organisering og styringsmodell i pleie- og omsorgstjenestene i Sandefjord

Ufrivillig deltid

 

 

 

 

Retningslinjer og vedtatt praksis

Under finner du oversikt over politisk vedtatte retningslinjer for tjenesteområdene helse, sosial og omsorg fra 2017 og framover.

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til frivillig arbeid innefor tjenesteområdet HSO 

Organisering av tilsynsordning for funksjonshemmede

Praktisk bistand

Forskrift om tildeling av langtidsopphold - kriterier/vurderingsmomenter

Startlån - retningslinjer

 

Planer

Oversikt over vedtatte planer i kommunalområdet HSO finner du under politikk og innsyn.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?