Gravsted

Feste av gravsted

Festeavgift

Festeavgiften bestemmes av kommunestyret, og er for tiden 220 kroner per år per gravplass. Hvert gravsted har en eller flere gravplasser:

 • Nytt gravsted med én gravplass:
  Du skal ikke betale festeavgift for de første 20 årene fra begravelsesdagen.
 • Nytt gravsted med flere gravplasser:
  Du skal ikke betale festeavgift for de første 20 årene for plassen som tas i bruk.
  Du må betale festeavgift for plassene som ikke tas i bruk.
 • Eksisterende gravsted:
  Du må betale forlengelse av festeavgiften for alle plassene.

Priseksempel for gravsted med to plasser, der den ene plassen tas i bruk i år 2000 og den andre i 2010:

 ÅrPlass 1Plass 2Sum
 2000-2020 0 4400  
 2020-2030 2200 2200  
 Sum 2200 6600 8800

Ansvarlig fester

Samtidig med at gravsted bestemmes, må også festeforholdet til gravstedet ordnes. Det vil si at pårørende må avgjøre hvem som skal bestemme over gravstedet og være ansvarlig for blant annet sikring av gravminnet. Dersom vi ikke får annen beskjed, blir den som har skrevet under kremasjonspapirene, fester av gravstedet.

Det er fester som bestemmer alt som vedrører gravstedet, for eksempel hvem som kan gravlegges her, om det skal bestilles vedlikehold og planter, og om det skal monteres gravminne eller ikke.

Vanligvis skal du oppgi ansvarlig fester til begravelsesbyrået, som gir melding videre til gravplassforvaltningen i kommunen. Ved senere endring av fester, skal du kontakte gravplassforvaltningen direkte.

 

Gravminne

Det skal som hovedregel bare være ett gravminne på hvert gravsted. Du kan enten bestille gravminne hos en stenhugger eller sørge for et selv. Velger du å besørge gravminne selv, er du personlig ansvarlig for at gravminnet er i samsvar med lover og regler, se nyttige lenker.

Lovlige dimensjoner for gravminne er fastsatt i gravferdsforskriften § 23 (ekstern lenke)

Der eksisterende gravminne ikke har plass til flere navn, kan gravminnet skiftes, ombygges eller vendes. Dersom det ikke er mulig å utnytte eksisterende gravminne, kan kommunen gi tillatelse til et nytt gravminne på gravstedet. Send en begrunnet søknad til gravplassforvaltningen.

Hvis gravminnet har veltet og du trenger assistanse til å få satt det opp igjen, må du kontakte en stenhugger.

Urnenedsettelse

Etter kremasjon blir urnen oppbevart i krematoriet i påvente av nedsetting. De pårørende må selv henvende seg til gravplassforvaltningen for å avtale nedsetting. Urnen skal nedsettes innen seks måneder etter dødsfallet. De pårørende må gi opplysning om urnen skal settes ned på et gravsted som familien har, eller om man ønsker et nytt gravsted.

Når gravsted er avtalt med gravplassforvaltningen, blir urnen vanligvis satt ned i stillhet. Ønsker de nærmeste pårørende å være til stede når urnen settes ned, må man avtale dette med gravplassforvaltningen på forhånd.

Urnenedsettelse med pårørende til stede kan foregå etter avtale på følgende tidspunkt:

Andebu, Høyjord og Kodal kirkegårder:

 • Tirsdager og fredager kl 14.00

Sandefjord og Sandar kirkegårder, Ekeberg og Orelund gravlunder:

 • Tirsdager og torsdager kl. 14.30 eller 15.00
 • Fredager kl. 14.30

Arnadal, Skjee og Stokke kirkegårder:

Tirsdager og fredager kl 14.00 og 14.30

Askespredning

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Fylkesmannen om tillatelse til dette. Som hovedregel er det lov å spre aske på åpent hav eller i høgfjellet.

Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske, hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn.

Søknadsskjema og informasjon om askespredning (ekstern lenke)

Vestfold krematoriums nettside om askespredning og sjøsenking (ekstern lenke)

Valg av gravsted

Enkle og doble gravsteder

Et enkelt gravsted har plass til en kiste og fire urner. Et dobbelt gravsted har plass til to kister og åtte urner.

Frittliggende urnegravsted som er tilrettelagt på forhånd

Dette er et gravsted som er tilrettelagt med gravminne av naturstein eller ligger med naturlig fjell som bakgrunn. Dette vil bare være et alternativ når det er mulig å opparbeide nye steder. Kontakt gravplassforvaltningen hvis du ønsker frittliggende urnegravsted. Det er ikke mulig å bytte gravminne på disse gravene.

Navnsetting er ikke inkludert i prisen. Pårørende må selv kontakte stenhugger for sette på navn.

Rekkeurnegrav

Urnegravsted hvor pårørende selv besørger oppsetting av gravminne. Gravplassforvaltningen skal godkjenne gravminnet før inskripsjon og montering.

Familiegravsted som er benyttet tidligere

Både kister og urner kan plasseres i en kistegrav som familien har fra tidligere. Dette vil medføre økt festetid for hele gravstedet, og det må betales et tillegg til tidligere betalt festeavgift. Vær oppmerksom på at det kun er tillatt med ett gravminne per gravsted.

Anonym urnegrav

På Orelund gravlund er det anlagt en Minnelund hvor urner kan plasseres for de som ønsker et anonymt gravsted.

På Ekeberg gravlund er det et kors med blomster hvor urner kan plasseres anonymt etter søknad fra pårørende.

Ingen av disse alternativene koster noe, og det innkreves ikke festeavgift.

Ved anonym gravlegging vil familien ikke automatisk bli informert om hvilken dato urnen blir satt ned.

Avdøde utenbysboende

Kiste eller urne etter utenbysboende kan om ønskelig gravlegges på Orelund gravlund. Det er også mulig å benytte en eksisterende familiegrav andre steder i Sandefjord. Prisen er høyere for gravlegging i en kommune man ikke bor i.

Hvis urnen skal settes ned et annet sted enn i Sandefjord, må pårørende kontakte gravferdsmyndigheten på det stedet der urnen skal settes ned. Urnen blir overført når gravplassforvaltningen får bekreftelse på at urnen kan settes ned.

Vedtekter

Vedtekter for gravplasser og kirkegårder i Sandefjord kommune (ekstern lenke)

Saken blei behandla i Kommunestyret  9. mai 2017. Du finner sak og vedtekter i vår innsynsløsning. 

Nyttige lenker

Gravferdsloven (ekstern lenke)

Gravferdsforskriften (ekstern lenke)

Gravplassforvaltningen

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 67 97

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?