Badevannskvalitet

 Sommeren 2020 er det planlagt å ta prøver av badevannet i uke 22, 26 og 30. I tillegg vil det tas ukentlige prøver på Strømbadet 2020 (ved Hjertnesstranda). Resultatene fra sommeren 2020 kan ses her: 

                                        

Resultater uke 30 2020:

Prøvested  Prøvedato  Resultat        

  TKB/100 ml 

Badevannskvalitet
Kleivern                     22.07 10  GOD 
Stålerødvannet  22.07 10 GOD 
Askjemvannet  22.07 30  GOD 
Brunstad  22.07 <10  GOD 
Melsomvik  22.07 <10  GOD 
Storevar  22.07 <10  GOD 
Bogen  22.07 <10  GOD 

Goksjø, Semsbakken

 24.07 130  MINDRE GOD 
Solløkka  22.07  <10  GOD 
Skjellvika  24.07 <10  GOD 
Ormestadvika  24.07  570  MINDRE GOD 
Vøra  24.07 40  GOD 
Langeby  24.07 370 MINDRE GOD
Sjøbakken  24.07 160  MINDRE GOD 
Tangen nord  24.07 <10  GOD 
Tangen sør  24.07 <10  GOD 
Asnes  24.07 <10  GOD 
Langestrand  24.07 40  GOD 
Kilen, Pir 5  24.07 140  MINDRE GOD 
Stub  22.07 230  MINDRE GOD 
Kal i Roa  24.07 <10  GOD 
Granholmen  24.07 <10  GOD 
Strømbadet 2020  22.07 100 MINDRE GOD

                                        

Resultater uke 26 2020:

Prøvested  Prøvedato  Resultat        

  TKB/100 ml 

Badevannskvalitet
Kleivern                     24.06 90  GOD 
Stålerødvannet  24.06 150 MINDRE GOD 
Askjemvannet  24.06 <10  GOD 
Brunstad  24.06 <10  GOD 
Melsomvik  24.06 <10  GOD 
Storevar  24.06 <10  GOD 
Bogen  24.06 <10  GOD 

Goksjø, Semsbakken

 24.06 <10  GOD 
Solløkka  24.06  <10  GOD 
Skjellvika  24.06 <10  GOD 
Ormestadvika  24.06  30  GOD 
Vøra  24.06 <10  GOD 
Langeby  24.06 <10 GOD
Sjøbakken  24.06 <10  GOD 
Tangen nord  24.06 <10  GOD 
Tangen sør  24.06 <10  GOD 
Asnes  24.06 <10  GOD 
Langestrand  24.06 <10  GOD 
Kilen, Pir 5  24.06 <10  GOD 
Stub  24.06 20  GOD 
Kal i Roa  24.06 <10  GOD 
Granholmen  24.06 <10  GOD 
Strømbadet 2020  24.06 20 GOD

                                        

Resultater uke 22 2020:

Prøvested  Prøvedato  Resultat        

  TKB/100 ml 

Badevannskvalitet
Kleivern                     26.05 <10  GOD 
Stålerødvannet  26.05 <10  GOD 
Askjemvannet  26.05 <10  GOD 
Brunstad  26.05 <10  GOD 
Melsomvik  26.05 <10  GOD 
Storevar  26.05 <10  GOD 
Bogen  26.05  <10  GOD 

Goksjø, Semsbakken

 26.05  <10  GOD 
Solløkka  26.05     10  GOD 
Skjellvika  26.05  <10  GOD 
Ormestadvika  26.05  <10  GOD 
Vøra  26.05 <10  GOD 
Langeby  26.05 <10 GOD
Sjøbakken  26.05 <10  GOD 
Tangen nord  26.05 <10  GOD 
Tangen sør  26.05 <10  GOD 
Asnes  26.05 <10  GOD 
Langestrand  26.05 <10  GOD 
Kilen, Pir 5  26.05 <10  GOD 
Stub  26.05 <10  GOD 
Kal i Roa  26.05 <10  GOD 
Granholmen  26.05 <10  GOD 
Strømbadet 2020  26.05 <10 GOD

Vurdering av badevannskvalitet i Sandefjord

I Sandefjord kommune benytter vi retningslinjen Vannkvalitetsnormer for friluftsbad for bedømmelse av vannkvaliteten på badeplassene. Vannprøvene analyseres for termotolerante koliforme bakterier (TKB). TKB stammer fra tarmkanalen til mennesker eller varmblodige dyr. Bading er ikke anbefalt dersom vannet inneholder over 1000 TKB/100 ml.

Badevannskvaliteten klassifiseres slik:

Termotolerante koliforme bakterier(TKB)/100 ml      God       Mindre god     Ikke akseptabel
      <100 100- 1000          over 1000

Resultatene fra mange års prøvetakning viser i hovedsak god badevannskvalitet i hele kommunen. Ved store nedbørsmengder kan det imidlertid stedvis bli dårligere badevannskvalitet. Årsaken er at kloakk kan gå i overløp og renne ubehandlet ut i vannet. Overflatevann vil også trekke med seg skitt som kan påvirke vannkvaliteten negativt. I Sandefjord kommune gjelder dette spesielt Ormestadvika, Askjemvannet og Strømbadet 2020. Som en generell regel fraråder vi bading i omtrent ett døgn etter en kraftig regnskyll.

Badevannskvalitet og helse

Normalt sett anses risikoen for å bli syk ved bading i friluftsbad som liten. Risikoen kan imidlertid øke når badeplassen er plassert i nærheten av utslipp av avløpsvann. Badevann med et høyt antall tarmbakterier kan forårsake overføring av smittsomme sykdommer dersom vannet svelges. Mage-tarminfeksjoner som oppkast og diaré er mest vanlig. I tillegg kan forurenset badevann forårsake luftveisinfeksjoner og sårinfeksjoner/slimhinneinfeksjoner. Forurensninger har en tendens til å samles i strandsonen (skvalpesonen). Innholdet av sykdomsfremkallende organismer vil derfor normalt sett være høyest helt i overflaten og i sanden i strandsonen.  

Etter episoder med kraftig regn kan badevannskvaliteten svekkes ved de fleste badesteder. Dersom kommunen er kjent med at badevannskvaliteten er vesentlig forringet og det foreligger fare for smitte, vil det bli varslet om dette ved badeplassen og på kommunens nettside.

Det er verdt å merke seg at risikoen for å bli syk ved bading i friluftsbad også vil være tilstede selv om badevannet er helt rent. Årsaken er at de badende forurenser for hverandre uten at dette kan fanges opp av de måleprogrammene som utføres.

For mer informasjon se nettsiden til Folkehelseinstituttet om badevann

Strømbadet 2020

Våren 2020 åpner det nye badeanlegget i Hesteskoen, Strømbadet 2020. I forbindelse med etableringen av badeanlegget ble det sommeren 2019 tatt ukentlige badevannsprøver. Dette vil vi fortsette med sommeren 2020.

 

Badevannskvaliteten ved Strømbadet 2020

Ved kraftig eller lanvarig nedbør vil badevannskvaliteten ved Strømbadet 2020 bli forbigående dårligere grunnet overløpsutslipp. Overløpspunktene i området trer i kraft ved store eller langvarige nedbørsmengder, eller ved feil eller stopp i avløpspumpestasjonen. Når dette skjer vil det bli varslet med rødt lys ved ankomsten til badeanlegget. Det tar ca. ett døgn med fint vær før badevannskvaliteten er god igjen. Lampen slutter derfor å lyse rødt ett døgn etter en overløpssituasjon er avsluttet. Det røde lyset vil også aktiveres dersom bakterieinnholdet i en vannprøve er slik at bading bør frarådes.

Det frarådes å bade når lampen lyser rødt, men ved grønt lys kan man fint ta seg et bad.

På høst og vinter er badevannskvaliteten normalt sett dårligere enn om sommeren. Årsaken er at det på denne tiden er mindre sollys og mer nedbør. Dette er faktorer som påvirker bakterieinnholdet i vannet. For å være på den sikre siden frarådes bading ved Strømbadet 2020 utenom badesesongen. Det tas kun badevannsprøver i badesesongen, det vil si om sommeren.

 

Strømbadet 2020 - Vurdering av badevannskvaliteten ved anleggelse av nytt badeanlegg

Ved vurdering av en ny badeplass følger Sandefjord kommune Folkehelseinstituttets Vannkvalitetsnormer for friluftsbad. Ifølge normen bør vurderingen av den hygieniske vannkvaliteten ved badeplassen baseres på de siste 1-2 års analyser for forekomst av tarmbakterier i badevannsprøver (termotolerante koliforme bakterier, heretter TKB). Resultatet av minst ti ulike badevannsprøver, spredd over badesesongen, bør legges til grunn for bedømmelsen.

Sommeren 2019 ble det gjennomført ukentlige badevannsprøver ved Strømbadet 2020. Det ble totalt tatt 22 prøver, der 17 prøver var i kategorien «God» og fem prøver i kategorien «Mindre god». Badevannskvaliteten klassifiseres slik:

Termotolerante koliforme bakterier(TKB)/100 ml

God

Mindre god

Ikke akseptabel

<100

100- 1000

over 1000

Bading er ikke anbefalt dersom vannet inneholder over 1000 TKB/100 ml. Prøveresultatene sommeren 2019 viste stort sett lavt bakterieinnhold i vannet, og lav smitterisiko. Fordi over 10% av prøvene var i kategorien «Mindre god» ble imidlertid badeplassens bakteriologiske standard, høsten 2019, bedømt som «Mindre god». Dette er trolig en riktig bedømming av badeplassens hygieniske standard, ettersom den sårbar for overløpsutslipp ved kraftig eller langvarig nedbør.

Det er planlagt et saneringsarbeidet knyttet til overløpene som trolig vil føre til noe bedring av badevannskvaliteten, samtidig har ingen av vannprøvene tatt sommeren 2019 vist at området ikke er egnet for bading.

I tråd med Folkehelseinstituttets Vannkvalitetsnormer for friluftsbad er det planlagt ukentlige badevannsprøver ved badeanlegget også sommeren 2020. Dersom bakterieinnholdet i en vannprøve er slik at bading bør frarådes, vil det røde lyset ved ankomst badeanlegget bli aktivert.

                                       

Resultater på badevannsprøver ved Strømbadet 2020, sommeren 2020:

 Prøvedato  Resultat TKB/100 ml  Badevannskvalitet
 26.05 <10  GOD 
 04.06 <10 GOD
10.06 <10 GOD
16.06 <10 GOD
24.06 20 GOD
02.07 130 MINDRE GOD
07.07 10 GOD
13.07 20 GOD
22.07 100 MINDRE GOD
27.07 800 MINDRE GOD
03.08 900 MINDRE GOD

Svømmekløe

I varmt vann, ca. 20 °C, kan parasitten Cercarie blomstre opp i visse ferskvann der det finnes vannlevende fugler og snegler. Det kan være store mengder Cercarie i områder med mye snegler, for eksempel i grunne områder og på steder med tett vegetasjon i vannet.

Parasitten er ikke farlig for mennesker, men kan forårsake kløende utslett, kalt svømmekløe. I sjeldne tilfeller kan enkelte personer få til dels sterke allergiske reaksjoner med feber. Barn er ekstra utsatt.

Risikoen minsker ved bading på dypt vann, og man bør tørke seg med håndkle og eventuelt skylle seg i rent vann etter badet.

Blågrønnalger (cyanobakterier)

Blågrønnalger er egentlig en gruppe bakterier som heter cyanobakterier. Under visse forhold kan det bli en synlig oppblomstring av disse bakteriene i vann. Noen blågrønnalger kan produsere giftstoffer (toksiner), lukt- og smaksstoffer. Les mer om blågrønnalger på Folkehelseinstituttets sider (ekstern lenke).

 

Les mer om badevann og sykdomsrisiko på Folkehelseinstituttets sider (ekstern lenke).

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?