Badevannskvalitet

På grunn av et mindre kloakkutslipp i Indre Kilen (Kamfjordkilen) ble det tidligere i vår frarådet å bade i området fra Kilen Brygge til Fjellvikbakken. Utslippet er fremdeles pågående, og det frarådes fortsatt å bade helt innerst i Kamfjordkilen. Kilen Brygge er imidlertid ikke lenger inkludert i dette området grunnet prøver som viser god badevannskvalitet. Området hvor bading frarådes kan ses markert med rød skravering på dette kartet.

Sommeren 2019 er det planlagt å ta prøver i uke 22, 26 og 30.

                                           

Resultater uke 30 2019:

Prøvested  Prøvedato  Resultat        

  TKB/100 ml 

Badevannskvalitet
Kleivern                     25.07 <10  GOD 
Stålerødvannet  25.07    60  GOD 
Askjemvannet  25.07   10  GOD 
Brunstad  25.07 <10  GOD 
Melsomvik  25.07 <10  GOD 
Storevar  25.07    20  GOD 
Bogen  25.07  <10  GOD 

Goksjø, Semsbakken

 24.07     30  GOD 
Solløkka  24.07    40  GOD 
Skjellvika  24.07  <10  GOD 
Ormestadvika 24.07 320 MINDRE GOD

Oppfølgingsprøve: 26.07

  99 GOD 
Vøra  24.07 <10  GOD 
Langeby  24.07   10 GOD
Sjøbakken  24.07 <10  GOD 
Tangen nord  24.07   20  GOD 
Tangen sør  24.07   20  GOD 
Asnes  24.07   10  GOD 
Langestrand  24.07 <10  GOD 
Kilen, Pir 5  24.07   20  GOD 
Stub  24.07   40  GOD 
Kal i Roa  24.07 <10  GOD 
Granholmen  24.07   10  GOD 

                                           

Resultater uke 26 2019:

Prøvested  Prøvedato  Resultat        

  TKB/100 ml 

Badevannskvalitet
Kleivern                     24.06 <10  GOD 
Stålerødvannet  24.06   10  GOD 
Askjemvannet  24.06   20  GOD 
Brunstad  24.06   30  GOD 
Melsomvik  24.06 <10  GOD 
Storevar  24.06  <10  GOD 
Bogen  24.06  <10  GOD 

Goksjø, Semsbakken

 24.06  <10  GOD 
Solløkka  24.06  <10  GOD 
Skjellvika  24.06  <10  GOD 
Ormestadvika  24.06   40  GOD 
Vøra  24.06 <10  GOD 
Langeby  24.06 <10 GOD
Sjøbakken  24.06 <10  GOD 
Tangen nord  24.06   10  GOD 
Tangen sør  24.06 <10  GOD 
Asnes  24.06 <10  GOD 
Langestrand  24.06 <10  GOD 
Kilen, Pir 5  24.06 <10  GOD 
Stub  24.06   20  GOD 
Kal i Roa  24.06 <10  GOD 
Granholmen  24.06 <10  GOD 

 

                                           

Resultater uke 22 2019:

Prøvested  Prøvedato  Resultat        

  TKB/100 ml 

Badevannskvalitet
Kleivern                     29.05 <10  GOD 
Stålerødvannet  29.05  50  GOD 
Askjemvannet  29.05  10  GOD 
Brunstad  29.05 <10  GOD 
Melsomvik  29.05 <10  GOD 
Storevar  29.05 <10  GOD 
Bogen  29.05  10  GOD 

Goksjø, Semsbakken

 28.05  10  GOD 
Solløkka  28.05 <10  GOD 
Skjellvika  28.05  10  GOD 
Ormestadvika  28.05  90  GOD 
Vøra  28.05 <10  GOD 
Langeby  28.05 <10 GOD
Sjøbakken  28.05 <10  GOD 
Tangen nord  28.05 <10  GOD 
Tangen sør  28.05 <10  GOD 
Asnes  28.05 <10  GOD 
Langestrand  28.05  20  GOD 
Kilen, Pir 5  28.05  60  GOD 
Stub  28.05  40  GOD 
Kal i Roa  28.05 <10  GOD 
Granholmen  28.05 <10  GOD 

Badevannskvalitet og helsefare

Risikoen for å bli syk av bading i friluftsbad i Norge er normalt sett liten, men anses å øke med økende innhold av tarmbakterier i vannet. Mage- og tarminfeksjoner eller akutte luftveisinfeksjoner er mest vanlig. Øye- eller ørebetennelse, sår-/slimhinneinfeksjoner og hudirritasjoner/­allergiske reaksjoner kan også forekomme. Det er verdt å merke seg at mage- og tarmsykdommer som knyttes til bading, like gjerne kan være spredd direkte fra person til person under bading og på stranden, eller fra medbrakt mat som blir oppbevart i for lang tid i for høy temperatur.

I Sandefjord kommune benytter vi retningslinjen Vannkvalitetsnormer for friluftsbad for bedømmelse av vannkvaliteten på badeplassene. Vannprøvene analyseres for termotolerante koliforme bakterier (TKB). TKB stammer fra tarmkanalen til mennesker eller varmblodige dyr. Bading er ikke anbefalt dersom vannet inneholder over 1000 TKB/100 ml.

Badevannskvaliteten klassifiseres slik:

Termotolerante koliforme bakterier(TKB)/100 ml      God       Mindre god     Ikke akseptabel
      <100 100- 1000          over 1000

I Sandefjord kommune viser resultatene fra mange års prøvetakning i hovedsak god badevannskvalitet i hele kommunen. Ved store nedbørsmengder kan det imidlertid stedvis bli dårligere badevannskvalitet. Årsaken er at kloakk kan gå i overløp og renne ubehandlet ut i vannet. Overflatevann vil også trekke med seg skitt som kan påvirke vannkvaliteten negativt. Vi fraråder derfor bading i omtrent et døgn etter kraftige regnskyll.

Svømmekløe

I varmt vann, ca. 20 °C, kan parasitten Cercarie blomstre opp i visse ferskvann der det finnes vannlevende fugler og snegler. Det kan være store mengder Cercarie i områder med mye snegler, for eksempel i grunne områder og på steder med tett vegetasjon i vannet.

Parasitten er ikke farlig for mennesker, men kan forårsake kløende utslett, kalt svømmekløe. I sjeldne tilfeller kan enkelte personer få til dels sterke allergiske reaksjoner med feber. Barn er ekstra utsatt.

Risikoen minsker ved bading på dypt vann, og man bør tørke seg med håndkle og eventuelt skylle seg i rent vann etter badet.

Blågrønnalger (cyanobakterier)

Blågrønnalger er egentlig en gruppe bakterier som heter cyanobakterier. Under visse forhold kan det bli en synlig oppblomstring av disse bakteriene i vann. Noen blågrønnalger kan produsere giftstoffer (toksiner), lukt- og smaksstoffer. Les mer om blågrønnalger på Folkehelseinstituttets sider (ekstern lenke).

 

Les mer om badevann og sykdomsrisiko på Folkehelseinstituttets sider (ekstern lenke).

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?