Badevannskvalitet

Sommerens vannmålinger

Kommunen tar prøver på utvalgte badeplasser gjennom badesesongen. Da måles tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier (TKB), i badevannet.

Vi tar ikke prøver ved badeplasser som er langt ute i fjordene, fordi disse har større vannutskifting.

Sommeren 2018 er det planlagt å ta prøver i uke 22, 26 og 30. Ved store nedbørsmengder utsettes prøvene.

                                           

Resultater uke 30 2018:

Prøvested  Prøvedato  Prøveparameter  Resultat per

  /100 ml 

Badevannskvalitet
Kleivern  23.07

TKB

 <10  GOD 
Stålerødvannet  23.07

TKB

 10  GOD 
Askjemvannet  23.07

TKB

 30  GOD 
Brunstad  24.07

TKB

 <10  GOD 
Melsomvik  24.07

 TKB

 <10  GOD 
Storevar  24.07

  TKB 

 <10  GOD 
Bogen  24.07

   TKB   

 <10  GOD 

Goksjø,

Semsbakken

 27.07

TKB

 <10  GOD 
Solløkka  27.07

    TKB    

<10  GOD 
Skjellvika  27.07

    TKB    

 <10  GOD 
Ormestadvika  27.07

     TKB     

 330  MINDRE GOD 
Vøra  27.07

    TKB   

<10  GOD 
Langeby  27.07

TKB

390  MINDRE GOD
Sjøbakken  27.07

TKB

 <10  GOD 
Tangen nord  27.07

TKB

 <10  GOD 
Tangen sør  27.07

TKB

 <10  GOD 
Asnes  27.07

TKB

 <10  GOD 
Langestrand  27.07

TKB

 <10  GOD 
Kilen, Pir 5  27.07

TKB

 20  GOD 
Stub  27.07

TKB

 10  GOD 
Karl i Roa  27.07

TKB

<10  GOD 
Granholmen  27.07

TKB

 <10  GOD 

                                           

Resultater uke 26 2018:

Prøvested  Prøvedato  Prøveparameter  Resultat per

  /100 ml 

Badevannskvalitet
Kleivern  25.06

TKB

 <10  GOD 
Stålerødvannet  25.06

TKB

 10  GOD 
Askjemvannet  25.06

 TKB

 <10  GOD 
Brunstad  27.06

TKB

 20  GOD 
Melsomvik  27.06

 TKB

 <10  GOD 
Storevar  27.06

  TKB 

 <10  GOD 
Bogen  27.06

   TKB   

 <10  GOD 

Goksjø,

Semsbakken

 28.06

TKB

 <10  GOD 
Solløkka  28.06

    TKB    

 20  GOD 
Skjellvika  28.06

    TKB    

 <10  GOD 
Ormestadvika  28.06

     TKB     

 90  GOD 
Vøra  28.06

    TKB   

 80  GOD 
Langeby  28.06

TKB

 30  GOD 
Sjøbakken  28.06

TKB

 <10  GOD 
Tangen nord  28.06

TKB

 <10  GOD 
Tangen sør  28.06

TKB

 <10  GOD 
Asnes  28.06

TKB

 <10  GOD 
Langestrand  28.06

TKB

 <10  GOD 
Kilen, Pir 5  28.06

TKB

 <10  GOD 
Stub  28.06

TKB

 <10  GOD 
Karl i Roa  28.06

TKB

 20  GOD 
Granholmen  28.06

TKB

 <10  GOD 

 

Enkelte prøver tatt i uke 22 ble analysert med erstatningsparametere (e. coli og intestinale enterokokker) grunnet leveranseproblemer ved laboratoriet. Les mer om parameterne under Badevannskvalitet og helsefare.

Resultater uke 22 2018:
Prøvested Prøvedato  Prøveparameter

 Resultat per

/100 ml   

 Badevannskvalitet
Kleivern 29.05 E. coli <10 GOD 

Intestinale enterokokker

<10
Stålerødvannet 29.05

E. coli

<10 GOD 

Intestinale enterokokker

<10
Askjemvannet 29.05 E. coli 60  GOD
Intestinale enterokokker <10
Brunstad 29.05

TKB

<10 GOD 
Melsomvik 29.05

TKB

20 GOD 
Storevar 29.05

TKB

<10 GOD 
Bogen 29.05

TKB

<10 GOD
Goksjø, Semsbakken 01.06

TKB

30 GOD 
Solløkka 01.06

TKB

<10 GOD
Skjellvika 01.06

TKB

<10 GOD 
Ormestadvika 01.06

TKB

190 MINDRE GOD 
Vøra 01.06

TKB

<10 GOD
Langeby 01.06

TKB

30 GOD 
Sjøbakken 01.06

TKB

50 GOD
Tangen nord 01.06

TKB

<10 GOD
Tangen sør 01.06

TKB

<10 GOD
Asnes 01.06

TKB

10 GOD 
Langestrand 01.06

TKB

10 GOD
Kilen, Pir 5 01.06

TKB

10 GOD
Stub 01.06

TKB

<10 GOD
Karl i Roa 01.06

TKB

80 GOD
Granholmen 01.06 TKB 10 GOD

 

Badevannskvalitet og helsefare

Badevannskvalitet klassifiseres slik:

  • Etter Vannkvalitetsnormer for friluftsbad:
Termotolerante koliformebakterier(TKB)/100 ml      God       Mindre god     Ikke akseptabel
      <100 100- 1000          over 1000

 

  •  Etter EUs badevannsdirektiv, grenseverdier for ferskvann:
 Parameter Utmerket God Dårlig
E. coli/100 ml <500 500-1000 over 1000

Intestinale enterokokker/100 ml

<200 200-400 over 400

I Sandefjord kommune benytter vi Vannkvalitetsnormer for friluftsbad, og prøvene analyserers normalt sett for termotolerante koliforme bakterier (TKB). TKB stammer fra kloakk fra mennesker eller varmblodige dyr. Når badevannet inneholder over 1000 TKB/100 ml, kan det framkalle mage- og tarminfeksjon, øye- eller ørebetennelse, hudsykdom og annet, og bading er ikke anbefalt.

Badevannskvaliteten blir ofte dårligere når det er mye nedbør. Årsaken er at kloakk kan gå i overløp og ut i vannet. Vi fraråder derfor bading i ca. et døgn etter store regnskyll.

 

Svømmekløe

I varmt vann, ca. 20 °C, kan parasitten Cercarie blomstre opp i visse ferskvann der det finnes vannlevende fugler og snegler. Det kan være store mengder Cercarie i områder med mye snegler, for eksempel i grunne områder og på steder med tett vegetasjon i vannet.

Parasitten er ikke farlig for mennesker, men kan forårsake kløende utslett, kalt svømmekløe. I sjeldne tilfeller kan enkelte personer få til dels sterke allergiske reaksjoner med feber. Barn er ekstra utsatt.

Risikoen minsker ved bading på dypt vann, og man bør tørke seg med håndkle og eventuelt skylle seg i rent vann etter badet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?