Badevannskvalitet

Badevannsprøver

Det tas prøver av badevannet ved utvalgte badeplasser i sommersesongen, ca i uke 22, 26 og 30. Resultatene vil bli publisert på denne nettsiden etter første prøvetakingsrunde sommeren 2021. I tillegg vil det bli tatt ukentlige prøver ved Strømbadet 2020 i perioden fra mai til og med september. 

Bedømmelse av badevannskvaliteten i Sandefjord

Badevannsprøvene analyseres for termotolerante koliforme bakterier (TKB). Dette er bakterier som stammer fra tarmkanalen til mennesker eller varmblodige dyr. Bading er ikke anbefalt dersom vannet inneholder over 1000 TKB/100 ml.

Badevannskvaliteten klassifiseres slik:

Termotolerante koliforme bakterier(TKB)/100 ml      God       Mindre god     Ikke akseptabel
      <100 100- 1000          over 1000

Resultatene etter mange års prøvetakning viser i hovedsak god badevannskvalitet i hele kommunen. Ved store nedbørsmengder kan det imidlertid stedvis bli dårligere badevannskvalitet. Årsaken er at kloakk kan gå i overløp og renne ubehandlet ut i vannet. Overflatevann vil også trekke med seg skitt som kan påvirke vannkvaliteten negativt. I Sandefjord kommune gjelder dette spesielt Ormestadvika, Askjemvannet og Strømbadet 2020. Som en generell regel fraråder vi bading i omtrent ett døgn etter kraftig regnvær.

Badevannskvalitet og helse

Normalt sett anses risikoen for å bli syk ved bading i friluftsbad som liten. Risikoen kan imidlertid øke når badeplassen er plassert i nærheten av utslipp av avløpsvann. Badevann med et høyt antall tarmbakterier kan forårsake overføring av smittsomme sykdommer dersom vannet svelges. Mage-tarminfeksjoner som oppkast og diaré er mest vanlig. I tillegg kan forurenset badevann forårsake luftveisinfeksjoner og sårinfeksjoner/slimhinneinfeksjoner. Forurensninger har en tendens til å samles i strandsonen (skvalpesonen). Innholdet av sykdomsfremkallende organismer vil derfor normalt sett være høyest helt i overflaten og i sanden i strandsonen.  

Etter episoder med kraftig regn kan badevannskvaliteten svekkes ved de fleste badesteder. Dersom kommunen er kjent med at badevannskvaliteten er vesentlig forringet og det foreligger fare for smitte, vil det bli varslet om dette ved badeplassen og på kommunens nettside.

Det er verdt å merke seg at risikoen for å bli syk ved bading i friluftsbad også vil være tilstede selv om badevannet er helt rent. Årsaken er at de badende forurenser for hverandre uten at dette kan fanges opp av de måleprogrammene som utføres.

For mer informasjon se nettsiden til Folkehelseinstituttet om badevann

 

Strømbadet 2020

Våren 2020 åpnet det nye badeanlegget i Hesteskoen, Strømbadet 2020. Her måles badevannskvaliteten ukentlig i badesesongen - og i tillegg ut september. Nedenfor finner du informasjon om badevannskvaliteten ved anlegget, og oversikt over prøveresultatene sommeren 2020. Bading er ikke anbefalt dersom vannet inneholder over 1000 TKB/100 ml.

For informasjon om klassifisering av badevannskvalitet, les under overskriften Bedømmelse av badevannskvaliteten i Sandefjord

 

Badevannskvaliteten ved Strømbadet 2020

Ved kraftig eller lanvarig nedbør vil badevannskvaliteten ved Strømbadet 2020 bli forbigående dårligere grunnet overløpsutslipp. Overløpspunktene i området trer i kraft ved store eller langvarige nedbørsmengder, eller ved feil eller stopp i avløpspumpestasjonen. Når dette skjer vil det bli varslet med rødt lys ved ankomsten til badeanlegget. Det tar ca. ett døgn med fint vær før badevannskvaliteten er god igjen. Lampen slutter derfor å lyse rødt ett døgn etter en overløpssituasjon er avsluttet. Det røde lyset vil også aktiveres dersom bakterieinnholdet i en vannprøve er slik at bading bør frarådes.

Det frarådes å bade når lampen lyser rødt, men ved grønt lys kan man fint ta seg et bad.

På høst og vinter er badevannskvaliteten normalt sett dårligere enn om sommeren. Årsaken er at det på denne tiden er mindre sollys og mer nedbør. Dette er faktorer som påvirker bakterieinnholdet i vannet. For å være på den sikre siden frarådes bading ved Strømbadet 2020 utenom badesesongen. Det tas badevannsprøver ved Strømbadet 2020 ukentlig i badesesongen - og i tillegg ut september. I denne perioden er lysvarselet på. Ellers i året er lysvarselet av, men vil vurderes på i særskilte tilfeller. 

 

Badevannsresultater ved Strømbadet 2020

                                       

Resultater på badevannsprøver ved Strømbadet 2020, sommeren 2020:

 Prøvedato  Resultat TKB/100 ml  Badevannskvalitet
 26.05 <10  GOD 
 04.06 <10 GOD
10.06 <10 GOD
16.06 <10 GOD
24.06   20 GOD
02.07 130 MINDRE GOD
07.07  10 GOD
13.07  20 GOD
22.07 100 MINDRE GOD
27.07 800 MINDRE GOD
03.08 900 MINDRE GOD
11.08 <10 GOD
18.08   10 GOD
25.08   80 GOD
02.09   20 GOD
08.09   90 GOD
15.09  70 GOD
21.09 <10 GOD

 

 

Bakgrunnsinformasjon - Vurdering av badevannskvaliteten ved anleggelse av Strømbadet 2020

Svømmekløe

I varmt vann, ca. 20 °C, kan parasitten Cercarie blomstre opp i visse ferskvann der det finnes vannlevende fugler og snegler. Det kan være store mengder Cercarie i områder med mye snegler, for eksempel i grunne områder og på steder med tett vegetasjon i vannet.

Parasitten er ikke farlig for mennesker, men kan forårsake kløende utslett, kalt svømmekløe. I sjeldne tilfeller kan enkelte personer få til dels sterke allergiske reaksjoner med feber. Barn er ekstra utsatt.

Risikoen minsker ved bading på dypt vann, og man bør tørke seg med håndkle og eventuelt skylle seg i rent vann etter badet.

Blågrønnalger (cyanobakterier)

Blågrønnalger er egentlig en gruppe bakterier som heter cyanobakterier. Under visse forhold kan det bli en synlig oppblomstring av disse bakteriene i vann. Noen blågrønnalger kan produsere giftstoffer (toksiner), lukt- og smaksstoffer. Les mer om blågrønnalger på Folkehelseinstituttets sider (ekstern lenke).

 

Les mer om badevann og sykdomsrisiko på Folkehelseinstituttets sider (ekstern lenke).

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?