Båndtvang

Forslag til ny forskrift om hundehold

Det er utarbeidet forslag til ny forskrift om hundehold og båndtvang i nye Sandefjord kommune.

Forskriften er lagt ut til høring. Frist for å komme med uttalelse er 14. mars 2018.

Nedenfor referes det til forskrifter for tidligere Stokke og Sandefjord. Ny forskrift vil erstatt disse.

Hundeloven

Bestemmelser om hundehold er regulert i lov om hundehold (ekstern lenke).

Hundeloven bestemmer at det er båndtvang fra 1. april til 20. august. Som hundeeier oppfordres du til å holde deg oppdatert på hundeloven og de forskriftene som gjelder.

Hundelufting hele året i inngjerdet område

Stokke sentrum og Moa vel har etablert en egen, inngjerdet luftegård for hund:

Bokemoa hundelufting (ekstern lenke)

Båndtvang i tidligere Stokke kommune

Hundehold for Stokke kommune

I tillegg til lovfest båndtvang skal hund holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det framgår av punktene a til e:
a. hele året: i tilknytning til boligområder og handleområder.
b. hele året: i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler og barnehager.
c. hele året: på og ved anlegg for lek, idrett, sport og rekreasjon inkludert helårs løyper med lys.
d. hele året: Bokemoa friområde.
e. fra 1. mars–15. oktober for følgende friområder: Storevar, Bogen kai - Bogen strand, Sundåsen, Melsomvik - Sandbånn, Brunstad, Sandodden og Kulerødvannet.

Båndtvang i tidligere Sandefjord kommune

Båndtvang for Sandefjord kommune (0706)

I forskriftens § 1 står det: «Det er forbudt å la hund gå løs i tilknytning til boligområder og handleområder, i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport og rekreasjon».

Områder som kommer inn under «anlegg for lek, idrett, sport og rekreasjon» vil bli skiltet med  «båndtvang hele året».

Det er anledning til å la hund gå uten bånd på arealer som ikke er omfattet av forskriftene. Det gjelder for eksempel utmarksområder i kommunen. Husk likevel på reglene for vanlig båndtvang.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?