Sykkelbyen Sandefjord

Dame som sykler i sykkelfelt.

Sykkelbyen Sandefjord er et prosjekt som øker fokuset på sykling som transportmiddel. Målsettingen er å øke andelen syklende, samt gjøre det trygt og attraktivt å sykle i Sandefjord

Prosjektet drives av Sandefjord kommune, som har prosjektlederansvaret. Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Sandefjord kommune og Vestfold fylkeskommune. Prosjektleder er Ole Jakob Hansen, ansatt i Sandefjord kommune.