Sykkelbyen Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord er et prosjekt initiert av Statens Vegvesen for å øke fokuset på sykling som transportmiddel.

Prosjektet drives av Statens vegvesen, Sandefjord kommune og Vestfold fylkeskommune. Prosjektleder er Ole Jakob Hansen, ansatt i Sandefjord kommune.

Målsettingen med Sykkelbyen Sandefjord er å øke andelen syklende, samt gjøre det trygt og attraktivt å sykle i Sandefjord.

Sykkelbyen Sandefjord har egne nettsider (ekstern lenke)