Sykkelplaner

Hovedplan for sykkel i Sandefjord er vedtatt i 2022. Planen beskriver sykkelrutene i Sandefjord, Stokke og Andebu, både hovedveiene og mer lokale ruter, og legges til grunn for videre utvikling av sykkeltilbudet i Sandefjord kommune. Planen består av en tekstdel som beskriver rutene og et kart som viser rutene: