Sykkelplaner

Hovedplan for sykkel er utarbeidet for gamle Sandefjord kommune før sammenslåingen med Andebu og Stokke kommune. Planen beskriver sykkelrutene i Sandefjord, både hovedveiene og mer lokale ruter, og er lagt til grunn for videre utvikling av sykkeltilbudet i Sandefjord by. Plandokumentet er fra 2009 og derfor ikke helt oppdatert, men gir allikevel viktige føringer for utvikling av sykkeltilbudet i kommunen.