Marumrunden

Det er skiltet en sykkelrunde fra Sandefjord sentrum til Marum og Istrehågan. Runden er merket med egne skilt "Marumrunden", traseen er totalt 13,8 km fra Sandefjord sentrum. Turen går i jordbrukslandskap til steinsettingens ved Istrehågan og helleristningene ved Haugen. En mindre del av sykkelrunden går på sti / traktorvei og kan være noe utfordrende å sykle.  Kart som viser hvor runder går finner du her.