Ut på tur

Turforslag i Sandefjord

Bli inspirert eller legg inn forslag:

Vær OBS på brannfare. En bålplass eller grillplass er ingen garanti for at det er trygt med åpen ild, se retningslinjer for bål og grill

Prøv overnatting ute i gapahuker/lavvoer. Eller sjekk ut kystledhyttene til Oslofjordens friluftsråd eller overnattingstilbudene til turistforeningene

Det er mange stier og skogsveier som ikke er merka også. Prøv å finne din egen vei.

Liker du å ha et mål for turen, prøv

Vil du på organisert tur, er det lurt å sjekke Sandefjord turistforening eller norsk friluftsliv sin aktivitetskalender

Friluftsliv - rettigheter og plikter

www.miljodirektoratet.no/allemannsretten 
Generell informasjon fra Miljødirektoratet.
(about Outdoor recreation and the Right to roam)
(Erleben der Natur und das Jedermannsrecht)

Retningslinjer for telting og opphold i båt i skjærgården i Sandefjord kommune er vedtatt 26.4.17 av Hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling i sak 020/17 

Bål og grilling ute

Se utfyllende informasjonen om regler som gjelder for bålbrenning i Sandefjord kommune.

Båndtvang

I tillegg til hundeloven, er det vedtatt lokale forskrifter for Sandefjord kommune
www.sandefjord.kommune.no/bandtvang

Badeplasser

Kommunen har mange fine badeplasser. Langs kyststiene og ellers i vannkanten kan du finne mange perler. Kommunen vedlikeholder flere badeplasser og strender, se egen oversikt.

De grønne turene

De grønne turene merkes av turentusiaster. 10 nye ruter hvert år, spredt i Sandefjord kommune.

Les mer om de grønne turene.

Melsomvik - Sandbånn - Trælsodden

Kyststi
Treningsapparater, Sandbånn
Balløkke med grasdekke, Sandbånn
Sandvolleyballbane, Sandbånn
Stupetårn på Smedodden.
Slette med grasdekke og sandvolleyballbane, Leidangen
Pentanque-bane, Leidangen
Sommeråpent toalett ved båthavna i Melsomvik, Leidangen og på Plassene
Sommervann i kran utendørs på Plassene og på Overan (mellom gangbrua over Melsombekken og Sandbånn).

Kyststien på Vesterøya

Kyststien på Vesterøya byr på 25 kilometer merket løype for turgåere. Kyststien er merket med blå maling fra Gokstad Kystlag på Framnes og fra Djupsundveien innerst i Mefjorden.

Stien følger ferdselsvei. Standarden varierer med terreng og underlag, og det kan enkelte steder være ulendt. På kartet i kyststibrosjyren er det markert hvor det er vanskelig å komme fram med rullestol og barnevogn.

Du bruker kyststien på eget ansvar. Vennligst meld manglende merking og skader på utstyr til Sandefjord parkvesen.

Kart over kyststiene

Kyststiene - brosjyre side 1

Kyststiene - brosjyre side 2

 

Grill, trær strandBenytt gjerne felles grill
- Langeby friområde. Ta med grillkull.

Turforslag Folehavna og Fruvika

Ta en titt på en av våre mest populære turruter til Folehavna og Fruvika! Rød rute viser veien til Folehavna, som er en flott rundtur. Blå rute viser stien til Fruvika, som også er en del av den ordinære kyststien.

Turkart Folehavna og Fruvika

Kyststien på Østerøya

Kyststien på Østerøya byr på 20 km merket løype for turgåere. Stien er merket fra Kastet innerst i Mefjorden og fra Røyseløkka.

Store deler av kyststien er privat vei, hytteadkomst eller driftsvei i landbruksnæringa. Kyststien er merket gjennom frivillige avtaler med grunneierne, og stien skal være en hjelp for turgåere for å komme fram til fots langs kysten. Kyststien på Østerøya er en forlengelse av kyststien på Vesterøya.

Stien er merket med blå maling, enten på lave stolper eller andre naturlige elementer. Langs offentlig vei finner du blåmerker på lys eller telefonstolper.

Kyststien følger ferdselsveier som har vært i bruk over tid. Ta hensyn til at du kan møte sykler, hester og motorkjøretøy på noen strekninger.

Standarden på stien og terrenget varierer. Enkelte steder kan det være vanskelig å komme fram for de som er dårlige til beins. De deler av stien der rullestoler og barnevogner ikke kommer fram, er markert på kartet i kyststibrosjyren.

Kart over kyststiene

Kyststiene - brosjyre side 1

Kyststiene - brosjyre side 2

Kyststiene langs Vestfjorden

Kart over kyststiene langs kystlinja i tidligere Stokke kommune. Du kan også se mer infor i vår folder for kyststiene langs Vestfjorden.

Merka kyststi er vist med heltrukken linje der den er egna for barnevogn, og med stipla linje der den er merka i terreng. Parkering er skilta fra vei 303.

Lengde merka kyststi sammenhengendende er ca 11.1 km:

  • Tønsberg grense- Olsåsen - Rossnesodden - Brunstad:  inkludert rundløyper ca 7 km
  • Brunstad - Melsomvik: ca 3,4 km
  • Melsomvik - Vårnes: ca 2,7 km

I tillegg er det merka rundløype Bogen kai - Sundåsen: ca 3 km. 

Høsten 2019 er det montert  nye informasjonstavler for kyststiene Vestfjorden 

Sundåsen 

Kyststien er merka en runde fra Bogen til Sundåsen. Det er også mulig å parkere nærme toppen. Det er informasjonsplakater om  anlegget både på parkeringsplassen og på tavle en og tavle to ved toppen. I tillegg er det informasjon om utsikten, både mot nord, sør og øst.

Turforslag Flautangen

Flautangen er et flott turmål og område på Østerøya, der det tidligere i vår ble åpnet ny Gapahuk, bygget av Turistforeningen. Den ligger fint til ved en grasslette, nær sjøen og stranden.Turen til gapahuken/stranden går langs rød merket rute fra parkeringsplassen ved Flautangen, og er et populært og familievennlig turmål.

I tillegg finner du et turforslag rundt Flautangåsen, som er merket blå rute. Denne rundturen er ca. 2,8 km og går dels på svaberg, dels på sti. Fra toppen av Flautangåsen er det flott utsikt over Tønsbergfjorden, Tjøme, Verdens Ende med mer. Godt skotøy er å anbefale.

Grønn stiplet rute viser Kyststien langs Østerøya. God tur!

Turkart Flautangen

Turforslag Natholmen

Legg turen til Natholmen! Her er det bademuligheter på østsiden av øya og fiskemuligheter på sørsiden. På holmen holder også Knattholmen leirsted til.

Rød løype er enkel og godt tilrettelagt, og går hovedsakelig på vei.

Blå løype er en fin runde på ca. 2,4 km. Det kan forekomme noen våte partier. Ytterst på holmen er det fine fiskemuligheter. God tur!

Turkart Natholmen

Østerøya friområde

Friområdene på Østerøya inviterer deg til et rikt og variert friluftsliv. I Flautangen- og Yxneyområdet finner du over ti kilometer med stier. På parkeringen på Flautangen vil du finne en brosjyre som beskriver en del av området. De kan også fås på kontoret til park- og idrettsseksjonen.

Stiene er naturlige og opparbeidet gjennom menneskers tråkk i århundrer. Terrengformen er slik at de aller fleste vil kunne ta seg enkelt frem, selv om noen bergrabber kan være en utfordring å nå for dem som ikke er så gode til beins.

Fiske

Skjærgården er variert og ligger flott til for å prøve fiskelykken før badesesongen for alvor setter inn. Om våren er det vanlig at fangsten består av sei, lyr, makrell, flatfisker og sjøørret.

Fugleliv

Fugleinteresserte kan i områdene oppleve å støte på alle arter som er typisk for lavlandsfaunaen.

Fauna

De gode vekstforholden i områdene syd på Østerøya er yndet av botanikere for mangfoldet av blomster og planter. Du vil blant annet finne vårmarihånd, som er en av de fine fredede orkideene som er funnet i Vestfold.

Turer i Andebu

Heia/Svartåa-området

I vestre Kodal finnes mange av Sandefjord turistforenings blåmerkede stier.

Heisetra ligger ved Heivannet og Svartåa, midt i et område med mer en 100 km merkede stier. Her finnes noe av Vestfolds mest varierte skogsterreng med gode muligheter for fiske, padling og bading samt sanking av sopp og bær. En av stiene går over til kommunens utleiehus Vestby.

Lenger syd langs Fv 601 ved Andersbonn er det merkede løyper innover til fine utsiktspunkter som Knappen, Farmenrøysa og videre til minnesmerket fra 2. verdenskrig ved Høymyr. Området ble brukt av motstandsbevegelsen til flyslipp.

Svartåa ble brukt til fløting av tømmer til Larvik, og det var atskillige dammer langs elvedraget. Virksomheten ga livsgrunnlag for mange familier, og her var både skole og butikk. Sliradammen som ligger i dette vassdraget, var Andebu sitt bidrag i kulturminnestafetten i 1997.

Trollsvann - Åletjønn

Områdene ved Trollsvann og Åletjønn byr på spennende og vakker natur, rikt dyreliv og mange turløyper både sommer og vinter. Det er utarbeidet turkart for området og i tillegg er det infotavler ved parkeringsplassen ved Trollsvann og lenger nord ved Merkedammen.

Tønsberg turistforening har hytte ved Trollsvann, og frivillige byr på kaffe og vafler om søndagene. Her er mulighet både for en svømmetur og padling. På tunet finnes grill og benker. Annekset fungerer som ubetjent medlemshytte med standardlås. Huset har 8 sengeplasser og handikaptoalett.

Kjempås/Stiåsen - Kodal

Turstien starter i Kodal sentrum og følger en godt merket trasé opp til Kjempeås/Stiåsen. Den er ca 4,5 km lang og går i kupert terreng. Langs stien finnes en rekke informasjonsplakater og på toppen av åsen ligger en bygdeborg fra ca. år 400 e. Kr.

Vetan/Ulspipa - Andebu

En tilsvarende natur- og kultursti går fra Andebu sentrum til Vetan. Her er det også infoplakater, og på toppen er det et høy utkikkstårn. På godværsdager kan man herfra se både Oslofjorden og Gaustadtoppen. Fra Vetan fortsetter en enklere sti forbi demningen i Kjæråselva og videre til bygdeborgen på Ulspipa.

Tjuvborgen - Høyjord

Ca 3 km syd for Høyjord stavkrike ligger den flotteste av de tre bygdeborgene i kommunen. Ved Bøen starter en godt merket sti i lett terreng. Turen opp tar bare en halv times tid. Ved foten av borgen står en lettlest og informativ infotavle. Den siste lille kneika opp til platået er bratt, men fra toppen er det fin utsikt og gode muligheter for en rast.

Folkestiene

Både i Kodal sentrum og ved Gravdal er det anlagt såkalte Folkestier. Disse er vel tilrettelagt og egner seg godt til en rask luftetur.

Store Dalstien

Fra den verneverdige gården går det merket tursti både opp til Dalsåsen med flott utsikt mot Høyjord og ned til området med restene av Store Dal sag.

Utsiktspunkt på Skør 

Utsiktspunkt på den østre åsryggen på Skør har fin utsikt over det meste av Andebu sentrum og innover til Tønsberg.  Det er mulig å gå denne turen om vinteren også, så lenge det ikke er noe særlig snø.

Vinteraktiviteter

Skiløyper og skøytebaner

Friluftslivets uke

Norsk friluftsliv arrangerer friluftslivets uke i september hvert år. Har dere et arrangement som kan passe?  Sjekk ut hvordan registrere og delta i aktiviteter via  www.friluftslivetsuke.no 

Ferdselsregler

Friluftsloven slår fast menigmanns rett til å ferdes fritt i utmark, men det er en frihet under ansvar.

Motorisert ferdsel er ikke tillatt i utmark. På privat vei må du innhente tillatelse fra grunneier for å kjøre motorkjøretøy. Dette gjelder også moped.

Bruk parkeringsplassene. Ønsker du å parkere andre steder, bør du spørre grunneieren om tillatelse.

Tråkk ikke i åker og eng. Respekter plante- og dyrelivet.

Bålbrenning og grilling er forbudt på svaberg, da det oppstår stygge sår. Det er forbudt å tenne ild i skog og mark i perioden 15. april til 15. september.

Du kan sette opp telt i utmark i inntil to døgn uten grunneiers tillatelse, dersom du ikke forstyrrer beboere og det er minst 150 meter til bebyggelse.

Det er generell båndtvang i perioden 1. april – 20. august.

Hjelp oss å ta vare på natur og kultur i kystlandskapet. Ta hensyn til andre brukere.

Friluftsloven (ekstern lenke)

Park, idrett og friluftsliv

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 67 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?