Lekeplasser

Plan for utvikling og oppgradering av lekeplasser

Kommunen har mange lekeplasser. Vi arbeider kontinuerlig med å ivareta

  • lekeplassene som attraktive møteplasser
  • krav til sikkerhet 

Sandefjord kommune har starta arbeidet med en plan for rehabilitering og videreutvikling av kommunale lekeplasser. Arbeid med denne vil skje høsten 2020.

For tidligere Sandefjord kommune var det vedtatt egen Plan - utvikling av lekeplasser 2015-2025.pdf. Denne var behandla formannskapet sak 82 15 - Lekeplasser i Sandefjord.pdf Fram til ny plan er på plass følges tidligere planer for de tre tidligere kommunene.

Lekeplass i Badeparken

Lekeplassen er pussa opp sommer'n 2017.
Velkommen til alle, store og små. Vi har sittebenker, nye husker og flott sklie.
Vil du trene litt er det også nye apparater på plass.
Bruk gjerne den nye, store fellesgrillen. Mange setter pris på at det det blir mindre søppel, og det er lettere å ta med grillkull enn engangsgrill.

Friområder og strender

I tillegg til lekeplassene har kommunen mange fine områder for turer og opphold i friluft. Her er det naturen som setter rammene. Vi har også en stor variasjon i badeplasser.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?