Lokaler og uteområder til leie

Oversikt tildelt tid og søknad om korttidsleie

Se selvbetjeningsløsning for idrettshaller med spesialrom og møterom

Oversikt tildelt tid + søknad om korttidsleie og selvbetjening

Aktivitetstid i idrettshaller og gymnastikksaler

Søknadsfrist fast leie/langtidsleie kommende skoleår: 1. mai hvert år

Søk om aktivitetstimer i idrettshall/gymsal for hele skoleåret (Word) 

Søk om aktivitetstimer i idrettshall/gymsal for hele skoleåret (pdf) 

Utleieregler kommunale haller

Kriterier for leie

Park- og idrettsseksjonen fordeler tid etter følgende kriterier:

  • Barn og unge skal prioriteres.
  • Barn og unge skal om mulig få tildelt aktivitetstimer i nærmiljøet. Foreningens opprinnelige tilhørighet skal ikke være avgjørende for hvor man får tildelt timer.
  • Idrettshallene er forbeholdt innendørsidrettene.
  • Fotballag får ikke tildelt tid i idrettshallene.

Er det fortsatt ledige aktivitetstimer etter at lag og foreninger har fått sine timer, kan de ledige timene fordeles til vennegjenger og liknende.

Aktivitetstimer i Bugården ishall

Bugården ishall

Søknadsfrist fast leie/langtidsleie kommende skoleår: 1. mai hvert år.

Lag og foreninger hjemmehørende i Sandefjord kommune har fortrinnsrett ved tildeling av treningstid. 

Søk om aktivitetstid i Bugården ishall (word) 

Søk om aktivitetstid i Bugården ishall

Aktivitetstimer i svømmehaller

Lag og foreninger kan søke om aktivitetstid i kommunale innendørs badeanlegg:

Kontakt den enkelte skole for å søke om tid i skoleanlegg.

Søknadsfrist fast leie/langtidsleie kommende skoleår: 1. mai hvert år

Reklame og kiosksalg i kommunale aktivitetslokaler

Retningslinjer for kiosksalg og reklame

Salg, servering og skjenking

Tillatelse til bruk av kommunalt lokale eller kommunal grunn for arrangement, innebærer ikke godkjenning av øvrige krav for gjennomføring av arrangement. Du må oppdatere deg på føringer dersom du tilrettelegger et arrangement som innebærer salg, servering og skjenking.

For gjennomføring av arrangementer, se krav og tips ved søknad om enkeltarrangementer.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?