Lokaler og uteområder til leie

Aktivitetstimer i idrettshaller og gymnastikksaler

Lag og foreninger kan søke om aktivitetstimer i kommunale idrettshaller og gymnastikksaler.

Aktivitetsoversikt haller + søknad om korttidsleie

Søknadsfrist fast leie/langtidsleie kommende skoleår: 1. mai hvert år

Søk om aktivitetstimer i idrettshall/gymsal for hele skoleåret (Word) 

Søk om aktivitetstimer i idrettshall/gymsal for hele skoleåret (pdf) 

Utleieregler kommunale haller

Kriterier for leie

Park- og idrettsseksjonen fordeler tid etter følgende kriterier:

  • Barn og unge skal prioriteres.
  • Barn og unge skal om mulig få tildelt aktivitetstimer i nærmiljøet. Foreningens opprinnelige tilhørighet skal ikke være avgjørende for hvor man får tildelt timer.
  • Idrettshallene er forbeholdt innendørsidrettene.
  • Fotballag får ikke tildelt tid i idrettshallene.

Er det fortsatt ledige aktivitetstimer etter at lag og foreninger har fått sine timer, kan de ledige timene fordeles til vennegjenger og liknende.

Aktivitetstimer i Bugården ishall

Bugården ishall

Søknadsfrist fast leie/langtidsleie kommende skoleår: 1. mai hvert år

Lag og foreninger hjemmehørende i Sandefjord kommune har fortrinnsrett ved tildeling av treningstid. 

Søk om aktivitetstid i Bugården ishall 2018-2019 (word) 

Søk om aktivitetstid i Bugården ishall 2018-2019 (pdf)

Aktivitetstimer i svømmehaller

Lag og foreninger kan søke om aktivitetstid i kommunale innendørs badeanlegg:

Kontakt den enkelte skole for å søke om tid i skoleanlegg.

Søknadsfrist fast leie/langtidsleie kommende skoleår: 1. mai hvert år

Reklame og kiosksalg i kommunale aktivitetslokaler

Retningslinjer for kiosksalg og reklame

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?