Lag- og foreningsoversikt

Oversikten under vedlikeholdes av den enkelte forening. Det er foreningene selv som registrerer seg. 

Den formelle adressen til hvert enkelt lag eller forening er den som er registrert i BrønnøysundregistreneKommunen benytter i hovedsak formell adresse henta fra Brønnøysundregistrene ved utsending av informasjon.

Oversikten under inneholder mange foreninger, og det kan ta litt tid å få den fram.