Legater

Alfhild og Thor Dahls legat til Sandefjord bys vel

Søknadsfrist: 14. november

Innbyggere i Sandefjord kan søke om midler fra Alfhild og Thor Dahls Legat til Sandefjord Bys Vel.

Legatets formål er "å gi støtte til Sandefjord Bys forskjønnelse og allmennyttige formål hvor kommunen ikke plikter å yte bidrag".

Legatet er en sammenslutning av de to legatene ”Alfhild og Thor Dahls Legat til Sandefjord Bys Vel” og ”Sandefjords Øl- og Vinsamlags Legat til Sandefjord Bys vel”. Legatene ble sammenslått i 1999. Legatet ledes av formannskapet i Sandefjord kommune.

Søknaden skal inneholde:   

 • Begrunnelse for søknaden   
 • Søkers personalia: Navn, adresse, telefon, e-post, personnummer eller organisasjonsnummer  
 • Kontonummer

Send søknad i brevsform til Sandefjord kommune med e-post eller vanlig post; Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 Sandefjord.

Grosserer Thor Dahls fond til håndverkere og arbeidere

Søknadsfrist: Blir annonsert i oktober-november hvert år.

Innbyggere i Sandefjord kan søke om midler fra grosserer Thor Dahls fond til håndverkere og arbeidere

Fondets avkastning skal gå til stipendiater eller hjelp til faglig utdannelse av dyktige håndverkere og arbeidere som er bosatt i Sandefjord.

Fondet ble stiftet 15. april 1920 i henhold til Thor Dahls testamente. Styret består av tre medlemmer i formannskapet og to fra Sandefjord håndverkerforening.

Søknaden skal inneholde:

 • begrunnelse for søknaden
 • beskrivelse av studiet du ønsker stipend til
 • personalia: navn, adresse, telefon, e-post, personnummer, ev. organisasjonsnummer
 • kontonummer
 • vitnemål fra videregående skole eller tilsvarende, eventuelt høyere utdannelse
 • studiebekreftelse

Send søknad til Sandefjord kommune på e-post eller vanlig post; Sandefjord kommune, PB 2025, 3202 Sandefjord.

Olav Ringdal d.y. og Esther K. Hesselbergs legat

Søknadsfrist: 1. mars

Innbyggere i Sandefjord kan søke om midler fra Olav Ringdal d.y. og Esther K. Hesselbergs legat.

Legatets avkastning skal anvendes til utdanning fortrinnsvis i England, til evnerik ungdom fra Sandefjord. Du kan søke når du har tatt eksamen på videregående skole eller tilsvarende høyere utdanning.

Utdelingen finner sted hvert år etter Olav Ringdals d.y.'s fødselsdag 24. mars. Stipendbeløpet varier fra år til år, avhengig av søkermasse.

Søknaden skal inneholde:

 • opplysninger om studie
 • begrunnelse for søknaden
 • beskrivelse av studiet du ønsker stipend til
 • personalia: navn, adresse, telefon, e-post, personnummer
 • kontonummer i norsk bank
 • vitnemål fra videregående skole eller tilsvarende, eventuelt høyere utdannelse
 • studiebekreftelse

Send søknad til Sandefjord kommune på e-post eller vanlig post; Sandefjord kommune, PB 2025, 3202 Sandefjord.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?