Kommunens priser

Årlig utdeling av priser

Hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling deler hvert år ut Sandefjord kommunes ærespris, idrettspris, kulturpris og barne- og ungdomspris og fra og med 2019 også inkluderingspris.

Kommunens priser kan tildeles personer, grupper eller foreninger som har gjort en markant innsats til beste for kommunens befolkning og tilreisende innenfor utvalgets områder, eller som har bidratt til å markedsføre Sandefjord som kulturkommune. Mer om retningslinjene for hver enkelt pris finner du lenger ned på siden.

Kom med forslag til kandidater! Alle forslag skal fremmes skriftlig og være begrunnet. Bruk gjerne vårt digitale skjema:

Foreslå priskandidat

Tidligere prisvinnere kan du se her: Prisvinnere

Forslagsfristen er 15. november hvert år.

Hvis skjemaet ikke fungerer fra din maskin - send oss en e-post med kandidat og begrunnelse.

Epost: postmottak@sandefjord.kommune.no

Æresprisen

Sandefjord kommunes ærespris kan tildeles den eller de som har gjort en markant innsats innenfor hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling sine områder gjennom flere år. 

Æresprisen er på 10 000 kroner.

Æresprisen kan ikke deles i flere deler eller gis til personer som tidligere har mottatt kommunens idrettspris, barne- og ungdomspris eller kulturpris med tilnærmet lik begrunnelse.

Barne- og ungdomsprisen

Sandefjord kommunes barne- og ungdomspris kan tildeles den eller de som har gjort en markant innsats for barn og unge i kommunens foreningsliv gjeldende år.

Prisen skal primært gis til barn og unge, men kan også tilfalle andre som har gjort en markant innsats for barn og unge.

Prisen kan deles i maksimalt to deler.

Barne- og ungdomsprisen er på 10 000 kroner.

Idrettsprisen

Idrettsprisen kan tildeles den eller de som har gjort en markant innsats i kommunens idrettsliv gjeldende år.

Idrettsprisen er på 10 000 kroner. Prisen kan deles i maksimalt to deler.

Kulturprisen

Kulturprisen kan tildeles den eller de som har gjort en markant innsats innenfor kommunens kulturliv gjeldende år.

Kulturprisen er på 10 000 kroner. Prisen kan deles i maksimalt to deler.

Inkluderingsprisen

Sandefjord kommunes inkluderingspris skal motivere til bedre inkludering i tråd med kommunens visjon «Sammen framover». Mottakeren av prisen skal gis honnør og oppmerksomhet for aktiv innsats i å fremme inkludering og likestilling av innbyggere med innvandrerbakgrunn i lokalsamfunnet i Sandefjord.

Inkluderingsprisen kan tildeles enkeltpersoner, private og offentlige virksomheter samt frivillige lag og organisasjoner med tilhørighet til Sandefjord.

Inkluderingsprisen er på 10.000 kroner.

Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3203 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 67 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?