Kommunens priser

Årlig utdeling av priser

Hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling deler hvert år ut Sandefjord kommunes ærespris, idrettspris, kulturpris og barne- og ungdomspris.

Kommunens priser kan tildeles personer, grupper eller foreninger som har gjort en markant innsats til beste for kommunens befolkning og tilreisende innenfor utvalgets områder, eller som har bidratt til å markedsføre Sandefjord som kulturkommune.

Kom med forslag til kandidater! Alle forslag skal fremmes skriftlig og være begrunnet. Bruk gjerne vårt digitale skjema:

Foreslå priskandidat

Forslagsfristen er 15. november hvert år.

Hvis skjema ikke fungerer fra din maskin - send oss en e-post med kandidat og begrunnelse.

Epost: postmottak@sandefjord.kommune.no

Æresprisen

Sandefjord kommunes ærespris kan tildeles den eller de som har gjort en markant innsats innenfor hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling sine områder gjennom flere år. 

Æresprisen er på 10 000 kroner.

Æresprisen kan ikke deles i flere deler eller gis til personer som tidligere har mottatt kommunens idrettspris, barne- og ungdomspris eller kulturpris med tilnærmet lik begrunnelse.

Barne- og ungdomsprisen

Sandefjord kommunes barne- og ungdomspris kan tildeles den eller de som har gjort en markant innsats for barn og unge i kommunens foreningsliv gjeldende år.

Prisen skal primært gis til barn og unge, men kan også tilfalle andre som har gjort en markant innsats for barn og unge.

Prisen kan deles i maksimalt to deler.

Barne- og ungdomsprisen er på 10 000 kroner.

Idrettsprisen

Idrettsprisen kan tildeles den eller de som har gjort en markant innsats i kommunens idrettsliv gjeldende år.

Idrettsprisen er på 10 000 kroner. Prisen kan deles i maksimalt to deler.

Kulturprisen

Kulturprisen kan tildeles den eller de som har gjort en markant innsats innenfor kommunens kulturliv gjeldende år.

Kulturprisen er på 10 000 kroner. Prisen kan deles i maksimalt to deler.

Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3203 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 67 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Start Kari chatbot