Kandidatforslag kommunens priser

Kom med forslag til kandidat til Sandefjord kommunes ærespris, idrettspris, kulturpris, inkluderingspris eller barne- og ungdomspris. Har du flere forslag, må du sende inn for hver av dem. Forslagsfrist 15. november.

Det er nå ikke mulighet for å sende inn flere forslag til årets tildeling. Følg med på våre nettsider, i lokalpresse og sosiale medier for å sende inn dine forslag i 2022. 

Prisene deles ut under arrangementet SPEIL, i januar eller februar hvert år. Prisene gjelder for året som har gått.

Les mer om prisene og tildelingskriteriene.