Tilskudd

Søkere må akseptere ledsagerbevis og opplevelseskortet.

Ordinært tilskudd til frivillige foreninger - kultur friluftsliv by- og stedsutvikling

Foreninger og lag kan sende søknad om årlig tildeling (hovedtildeling) innenfor området kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling. Tilskuddet/kulturmidlene omfatter medlemstilskudd, driftstilskudd og tilskudd til husvære.

Retningslinjer for ordinært tilskudd til frivillige lag og foreninger fra søknadsåret 2018 blei vedtatt  18. oktober 2017 av hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling.

Søknadsskjema vil bli lagt ut på siden ca. 1 måned før søknadsfristen utløper.

Søknadsfrist: 1. april.

Tilskuddsportalen for lag og foreninger

Finn alle tilskudd på ett sted i tilskuddsportalen for lag og foreninger. Portalen er et gratis tilbud som Sandefjord kommune ønsker at alle kommunens frivillige lag og foreninger blir en del av. Send oss en e-post og be om invitasjon!

Tilskuddsportalen for lag og foreninger (ekstern lenke)

Tilskuddsportalen for lag og foreninger er et nettsted med over 1300 ulike støtte- og tilskuddsordninger i privat og offentlig sektor. Ved å registrere deg i portalen, kan du

  • finne tilskudd å søke på
  • søke på emneord, for eksempel dans eller musikk, for å få best mulig treff på tilskudd
  • motta viktig informasjon fra kommunen og holde kontakten med kommunen
  • lese siste nytt om tilskudd
  • få månedlig nyhetsbrev med tips om tilskudd

Gå ikke glipp av tilskuddene som passer din organisasjon!

Prosjekttilskudd til idretten

Tilskudd kan gis til

  • Idrettslige prosjekter i regi av lag og foreninger som er hjemmehørende i Sandefjord kommune.
  • Prosjekter ut over foreningens ordinære drift.
  • Deltakelse i internasjonale konkurranser.

Tilskudd kan søkes gjennom hele året. Søknad sendes kommunen.

Vi forutsetter at alle lag og foreninger registrerer seg og vedlikeholder sine kontaktopplysninger:

Registrer ditt lag eller forening

Prosjekter for/med/av barn og unge av begge kjønn opp til 25 år, og med særskilt vekt på ungdom i alderen 13-19 år, samt prosjekter som kan/vil stimulere til rekruttering og breddeidrett, vil bli prioritert.
Det legges vekt på arrangementer som gir mangfold, friskvern og folkehelse.
Det forutsettes at aktiviteten foregår i Sandefjord kommune.

Det er utarbeidet retningslinjer for prosjekttilskudd til idretten, og for tilskudd til deltakelse i inernasjonale mesterskap

 

Tilskudd til frivillige foreninger innenfor helse og sosialområdet

Lag og foreninger som på frivillig basis arbeider med tiltak innenfor helse- og sosialetatens ansvarsområde, kan søke om tilskudd til sitt arbeid.

Prosjekttilskudd til kulturformål

Enkeltpersoner og grupper eller foreninger i Sandefjord kan søke om tilskudd til kulturprosjektet eller -arrangementet. Rent kommersielle aktører og kommunale/offentlige instanser kan ikke søke.

Tilskudd kan søkes gjennom hele året. Send søknad til kommunen, og legg ved rapport og regnskap.

Vi prioriterer prosjekter for, med eller av barn og unge.

Tilskuddet blir utbetalt etter endt prosjektperiode. Dersom deler av prosjektet ikke blir gjennomført som forutsatt i søknaden og tilsagnet, vil tilskuddet bli avkortet.

Retningslinjer prosjekttilskudd til kulturformål

Tilskudd til større kulturprosjekter i sommermånedene

Kultur- og fritidsutvalget deler årlig ut tilskudd til større kulturprosjekter i sommermånedene. Kulturelle prosjekter og arrangementer som konserter, festivaler, revyer og lignende kan motta tilskudd etter søknad. Ordningen er åpen for kommersielle aktører.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet/arrangementet samt et budsjett og et stipulert søknadsbeløp. 

Retningslinjer for tilskudd til større prosjekter i sommermånedene

Nærmere informasjon ved bibliotek- og kulturhussjef Hans Gjerløw, tlf. 33 41 67 50.

Send søknaden til Sandefjord kommune, postboks 2025, 3202 Sandefjord

Søknadsfrist: 15.01.2017

Tilskudd til opera og klassisk musikk

Kultur- og fritidsutvalget deler årlig ut tilskudd til prosjekter innen opera og klassisk musikk i Sandefjord. Tilskudd kan kun gis til prosjekter i regi av enkeltpersoner eller grupper/foreninger som er hjemmehørende i Sandefjord.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet/arrangementet samt et budsjett og et stipulert søknadsbeløp. Søkere må akseptere ledsagerbevis og opplevelseskortet.

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til opera og klassisk musikk

Nærmere informasjon ved bibliotek- og kulturhussjef Hans Gjerløw, tlf. 33 41 67 50.

Send søknaden til Sandefjord kommune, postboks 2025, 3202 Sandefjord

Søknadsfrist: 15.01.2017

Kulturstipend

Hvem kan søke kulturstipend?

Enkeltpersoner hjemmehørende i Sandefjord kommune som er under utdanning eller som perfeksjonerer seg innenfor Hovedutvalget for kultur,by- og stedsutviklings ansvarområder (idrett, ungdomsarbeid, sang, musikk, dans, teater, bildende kunst og annet kulturarbeid).

Hvordan søker du?

Skriv en velbegrunnet søknad der du presenter deg selv og beskriver studieopplegget og hva du ønsker å bruke stipendet til. Legg ved attester og vitnemål.

Når må du søke?

Stipendet deles ut en (1) gang pr år med søknadsfrist 15. november hvert år. Søknaden sendes pr epost til: postmottak@sandefjord.kommune.no eller pr post til: Sandefjord kommune, postboks 2025, 3202 Sandefjord.

Hvor stort beløp får du?

Det deles ut inntil fem (5) stipender, hvert pålydende kr 10 000 kroner.

Link til statutter 

Statutter for kultur, friluftsliv, by- og stedsutviklings priser og stipender

 

Opplevelseskort for kultur- og fritidsaktivitet

Opplevelseskort ordningen skal sikre at barn og unge fra familier med svak økonomi får bedre muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Legater

Legater til utdanning

Spillemidler

Informasjon om søknadsfrist, søknadsskjema mm.

Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3203 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 67 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?