Momskompensasjon - Lotteri og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet fordeler i momskompensasjon til
frivillige organisasjoner. Her finner dere mer informasjon om ordningen og søknadsskjema: Momskompensasjon på varer og tjenester - Lottstift

Denne ordningen fremmer frivillig aktivitet gjennom å
kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp
av varer og tjenester.


Søknadsfrist er 1.september.


Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen.
Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å kunne søke. Alle mottakere av
momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1.september 2022.

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell.