Opplevelseskort

Hva er opplevelseskortet? 

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, Sandefjord kommune og NAV, avdeling for sosiale tjenester. Ordningen skal sikre at barn og unge fra familier med svak økonomi får bedre muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

I tillegg til rent økonomiske forhold vil det være aktuelt å ta hensyn til ulike sosiale faktorer, og tildelingen vil derfor bli en kombinasjon av økonomiske og sosiale kriterier. Det er NAV, helsesøster og barnevern som tildeler opplevelseskort. Kortet varer for et kalenderår av gangen. 

Tildelingskriterier Opplevelseskortet

Søknad om tilskudd

Formannskapet har vedtatt at de som har fått tildelt kort, kan søke om tilskudd til medlemsavgift, treningsavgift, tur, utstyr med videre. Det er brukerstedene som søker på vegne av brukerne, og søknadene skal merkes med kortnummer, ikke med navn. Søknadene skal sendes til kulturseksjonen. 

Søknadsskjema 2017

Informasjon til bruker av opplevelseskortet

I selve kortet ligger det følgende tilbud:
- Kino: 10 kinobilletter á kr 50,-
- Bugårdsparken minigolf: 10 gratis besøk
- Barnas kulturprogram: 5 gratis billetter
- Sandefjord svømmehall: 10 gratis besøk
- Metro lekeland: 4 gratis besøk

Info til brukerne om Opplevelseskortet/Activity Card - Norwegian/English

Oversikt over tilbydere

Tilbydere 2017

Bibliotek- og kulturhusseksjonen

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 67 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?