Opplevelseskort

Hva er opplevelseskortet?

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, Sandefjord kommune og NAV, avdeling for sosiale tjenester. Ordningen skal sikre at barn og unge fra familier med svak økonomi får bedre muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

I tillegg til rent økonomiske forhold vil det være aktuelt å ta hensyn til ulike sosiale faktorer, og tildelingen vil derfor bli en kombinasjon av økonomiske og sosiale kriterier. Det er NAV, helsesøster og barnevern som tildeler opplevelseskort og det er en av disse du må ta kontakt med dersom du ønsker å bli vurdert for ordningen. Kortet varer for et kalenderår av gangen.

Søk om tilskudd

Formannskapet har vedtatt at de som har fått tildelt kort, kan søke om tilskudd til medlemsavgift, treningsavgift, tur, utstyr med videre.

Det er brukerstedene, det vil si der barnet er medlem eller ønsker å bli medlem, som søker på vegne av brukerne.

Merk søknaden med kortnummer, ikke med navn. Send søknaden til kulturseksjonen.

Søk om tilskudd for 2018

Informasjon til bruker av opplevelseskortet

I selve kortet ligger det følgende tilbud:

  • Kino: 10 kinobilletter á 50 kroner
  • Bugårdsparken minigolf: 10 gratis besøk
  • Barnas kulturprogram: 5 gratis billetter
  • Sandefjord svømmehall: 10 gratis besøk
  • Foldvik familiepark: 2 familiebesøk

I tillegg gir kortet gratis inngang til lørdag 4. august på arrangementet Fjordfesten, www.fjordfesten.no. Barn under 18 år må ha med foresatte på dette arrangementet. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon.

Det er KUN medlemmer av familien som har kortet, som kan benytte seg av tilbudet. Det er ikke mulig til å gi billetter til venner av barna/ungdommene som har kortet.

Informasjon norsk

Informasjon engelsk.pdf

Informasjon tigrinja.pdf

Informasjon arabisk.pdf

Informasjon somali.pdf

Lag, foreninger og andre tilbydere

Lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd, forplikter seg til å akseptere ordningen med opplevelseskortet. Andre aktører som ønsker å delta i ordningen, definerer sitt tilbud selv.

Brukerstedene skal krysse av på kortet når det blir brukt. Samtidig skal det krysses på et enkelt kontrollskjema. Dette gir oss mulighet til å ha oversikt over i hvilken grad kortene faktisk blir benyttet, og gjør det dermed lettere å evaluere ordningen.

Seksjon kultur og kino

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 67 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?