Spillemidler

Søknadsfrist er 1. november. 

Alle søknader om tilskudd fra spillemidlene sendes digitalt til kommunen via www.anleggsregisteret.no. Her finner du søknadsskjema og mange nyttige publikasjoner.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet finner du svar på hvem som kan søke, søknadsbeløp og type anlegg som kan få støtte.

Sjekk krav om vedlegg til søknaden.

  • Alle søkere må være registrert i Enhetsregisteret
  • Alle søkere, både gjentagende/fornyende og nye, må være forberedt på å fylle ut interaktivt kostnadsoverslag.
  • Det vil være mulig å gjenbruke referansenummer fra gammelt søknadsskjema.

Søknader om spillemidler prioriteres i politisk sak i kommunen før de sendes til fylkeskommunen. I fylkeskommunen er det også en politisk prioritering før tilsagn om spillemidler gis.

Søkere får beskjed om de gis tilsagn om spillemidler året etter at du har søkt. Det er vanlig at beskjed kommer i juni.