Lotteri og stiftelsestilsynet - flere tilskudd

På sida til Lotteri og Stiftelsestilsynet finner du mer informasjon om ulike tilskuddsordninger.

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter har som formål å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner. Søknadsfristen er 15. september.

Tilskuddsordning til mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Formålet er å legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Søknadsfristen er 13. juni.