17. mai

17. mai program

17. MAIPROGRAM 2018 Sandefjord.pdf

 

17. MAIPROGRAM Andebu 2018 pdf.pdf

Barnetoget i Sandefjord

Oppstillingskart barnetog 2018.pdf

 Marsjrute barnetoget 2018.pdf

Rodeoppstilling barnetog 2018.pdf

Barne- og borgertoget i Stokke

Kl. 12:15

Soletunet – Kirkeveien – Prestegården – Storgata – Jevnakerveien – Ysterigata – Engveien – gangvei syd for Engveiensenteret – Frydenbergveien – Storgata til Bokemoa.

 

Marsjorden: Politi - Flaggborg/speidere - Stokke Skolers Musikkorps - 17. mai komiteen - Bokemoa skole - Ramsum skole - Melsom skole - Vennerød skole

Stokke Ungdomsskole - Stokke skolers musikkorps jr. og aspirantkorps - Tuften barnehage - Frydenberg barnehage - Feen barnehage - Olaløkka barnehage - Holtegrenda Gårdsbarnehage

Elverhøy barnehage - Barnas Hus  - Naturkameratene barnehage - Gjennestad barnehage - Korpset Vårt - Stokke Blandede kor - Stokke I.L. - Stokke revygruppe - Stokke bondelag/bondekvinnelag

Stokke Jeger & Fisk - Gjennestad videregående skole - Rødruss/Blåruss

Borgertoget i Sandefjord

Borgertoget starter klokken 17.00 i Badeparken.

Oppmøte for de som skal delta: kl. 16.45

Alle frivillige lag og foreninger i kommunen inviteres til å delta i borgertoget.
Påmeldingsfrist for deltagelse 12. april.

Det blir holdt et informasjonsmøte for alle som skal delta i borgertoget.
Sted: Kommunestyresalen, rådhuset.
Dato: 24. april
Tidspunkt: Kl 17.30- ca. 18.30.

Invitasjon infomøte om Borgertoget 2018.pdf

Invitasjon til Borgertoget- Sandefjord 2018.pdf

 

Handel i sentrum    

Tilbud om salgsareal 2018.doc

Forskrift om bruk av kommunalt areal til handel..._.pdf

Gårdeiere i sentrum.pdf

Sikkerhet

Sandefjord kommune har alltid fokus på sikkerhet og vil i år som tidligere år bistå politiet med å regulere trafikken i bykjernen. Derfor vil enkelte gater bli stengt knyttet til arrangementet. Ut over dette samarbeider kommunen med politiet slik at 17. mai-tog og andre arrangementer kan avvikles på en sikker og trygg måte.

Ta kontakt med politiet hvis du har spørsmål om sikkerhet og sikkerhetstiltak for øvrig.

17. mai-komiteen

Leder: Hanne Børresen Johansen (H)

Nestleder: Harry Gran (FRP)

Medlemmer: Åse Sletvold (KRF), Jon Folkvord (SP), Turid Bøen Liverød (V), Ivar Otto Myhre (SV) Anne Gro Ahnstrøm (AP), Alf Martin Haraldsen (MDG)

foto av 17.mai komiteen 2018

 

Kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med sekretariatet ved Tine Østby på e-post, eller på mobil 938 79 167.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Start Kari chatbot