Frivillighet

Frivilligsentralene

Frivilligsentralene har som mål å bidra til å bedre folks livssituasjon gjennom frivillig innsats. Tjenestene er et supplement til de offentlige lovpålagte tjenestene. Frivilligsentralen tilbyr blant annet transporttjeneste, besøkstjeneste og flyktningeguide

Vi har frivilligsentraler i Andebu og Sandefjord sentrum. Vil du bli frivillig eller ønsker du hjelp av en frivillig? Ta kontakt med oss!

Tilskudd til frivillig arbeid

Organisasjoner, stiftelser, foreninger og enkeltprosjekter som på frivillig basis arbeider med tiltak innenfor helse- og sosialetatens ansvarsområde kan søke om tilskudd til sitt arbeid.

Informasjon om tilskuddet og søknadsfrist annonseres i lokalavisa i januar. Samtidig vil søknadsskjema og informasjon om krav til søknad og til mottaker av tilskudd publiseres på kommunens nettsider.

Helse- og sosialutvalget behandler og tildeler tilskudd. Tilskuddspotten og valgte satsingsområder avgjør hvem som får tilskudd og hvor stort tilskuddene blir. 

Besøksadresse:

Stockfleths gate 6-8
3210 Sandefjord

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?