Meld fra om skadde og døde dyr

Skadet, sykt eller påkjørt vilt? Ring politiet på telefon 02800.

Politiet kontakter fallviltjeger, som håndterer situasjonen.

Opplysninger som er viktig ved påkjørsel av vilt er

  • nøyaktig sted for påkjørselen
  • om dyret er dødt eller lever
  • om dyret har løpt sin vei og i hvilken retning.


Dødt vilt langs veien?
Ring Statens vegvesen på telefon 175.

Døde dyr langs kommunale veier?
Ring teknisk etat på telefon 33 41 63 10.

 

Senhøstes og fram imot jul er det erfaringsmessig mange påkjørsler av vilt langs veiene i Sandefjord. Spesielt er det rådyr som er utsatt på påkjørsel i vår region. I fjor (2015) ble mer enn 70 rådyr bekreftet trafikkdrept i Sandefjord og på landsbasis var tallet mellom 3000 og 4 000 dyr.

Dersom du er uheldig og kjører på et hjortedyr eller annet vilt er det viktig at man kontakter politiet og melder ifra så raskt som mulig. Politiet vil umiddelbart ta kontakt med en av kommunens lokale fallviltjegere som kommer og avliver (dersom det er skadd vilt) og fjerner dyret. Dersom det skadde dyret har kommet seg videre, vil fallviltjegeren gjennomføre et ettersøk for å søke å stoppe dyrets lidelse så raskt som mulig. Det er viktig at du gir politiet best mulig informasjon om hvor dyret er påkjørt og gir dem ditt telefonnummer slik at du også kan snakke med fallviltjeger om det skulle være behov for det. Det aller beste er om du kan vente på fallviltjeger på stedet, men dersom du er forhindret fra dette er det viktig å merke stedet godt, med en refleksvest eller lignende og forsøker å være tilgjengelig på telefon.

Du kan selv også gjøre mye for å redusere risikoen for viltpåkjørsel. Noen gode råd er for eksempel:

  • Viltet er mer på vandring i skumring og grålysning, og mer på natten enn på dagen
  • Ser du ett dyr, brems ned og vær oppmerksom på at det svært ofte kan komme flere dyr
  • Vær oppmerksom. I risikosoner kan fartsgrensen faktisk være for høy hastighet. Senker du farten fra 80 til 70 km/t, reduserer du risikoen med 50 prosent
  • Om vinteren oppsøker dyrene brøytede veier. Vær forberedt på at dyret kan begynne å løpe foran bilen, spesielt ved høye brøytekanter. Senk farten og ikke stress.
  • Ha et aktivt blikk til sidene mens du kjører, slik at du får med deg eventuelle bevegelser i veikanten og refleksjon fra dyreøyne, og eventuelle tydelige spor i snøen det dyrene ofte ferdes.
  • Forsøk å varsle andre biler dersom du observerer dyr i eller langs veien

Hjelpeplikt
Alle har en plikt til å hjelpe, og eventuelt å melde ifra, om man observerer skadd vilt (dyrevelferdsloven § 4). Det er i første omgang viktig slik at man får stoppet unødvendig lidelse, men en annen viktig konsekvens av å melde ifra er at informasjonen kan lagres i kart som hjelper den offentlige forvaltningen, slik at viltets interesser blir best mulig ivaretatt og slik at vi kan unngå framtidige ulykker. Dersom du har fått skade på bilen og har forsikring kan det også være lurt å få en bekreftelse fra fallviltjeger/kommunen på at du har kjørt på et dyr.