Utlån og utleie av møtelokaler

Møtelokaler på rådhuset

 • Bystyresalen, formannskapssalen, kantina og møterommene lånes ut til kommunale og kommunalpolitiske grupper. Servering etter avtale med forvalteren.
 • Bystyresalen, møterommene og kantina med siderom kan leies ut til alminnelig møtevirksomhet av sporadisk karakter.
 • Møterommene og kantina leies som regel ikke ut på formiddagen.
 • Kantinens anneks kan ikke leies i 2016, da det skal benyttes som arbeidsplass i forbindelse med oppussing. De som allerede har reservert annekset i 2016, må finne et annet lokale.
 • Servering/bespisning om kvelden for kommunale og kommunalpolitiske grupper skal fortrinnsvis foregå i kantina eller siderommet.

Utleiepriser

Bystyresal 

 • 1567 kr pr. kveld fram til kl. 22.00
 • Inntektsgivende arrangement: 1968 kr pr. kveld fram til kl. 22.00
 • 407 kr pr. påbegynt time fra kl. 22.00 til 24.00

Møterom 1, 2 og 3

 • 427 kr pr. kveld fram til kl. 22.00
 • 407 kr pr. påbegynt time fra kl. 22.00 til 24.00

Møterom 4, kantine og møteromsfoaje

 • 608 kr pr. kveld fram til kl. 22.00
 • 348 kr pr. påbegynt time fra kl. 22.00 til 24.00

Formannskapssal

 • 1431 kr pr. kveld fram til kl. 22.00
 • 407 kr pr. påbegynt time fra kl. 22.00 til 24.00

Møterom 5

 • 381 kr pr. kveld fram til kl. 22.00
 • 407 kr pr. påbegynt time fra kl. 22.00 til 24.00

Møterom 6

 • 555 kr pr. kveld fram til kl. 22.00
 • 407 kr pr. påbegynt time fra kl. 22.00 til 24.00

Lørdager og søndager

 • Tillegg på 401 kr pr. påbegynt time for all utleie.

Tekniske hjelpemidler

 • Tekniske hjelpemidler, som tusjtavle og flip-over, kan leies for 124 kroner pr. gang pr. enhet.  
 • Projektor kan leies for 407 kroner.  
 • Filmapparat og lysbildeapparat leies ikke ut.

Avtaler og bestemmelser

 • Bystyresalen kan leies ut fast til sang- og musikkøvelser. Dette krever en særavtale som må legges fram for formannskapet.
 • Ved utleie til arrangementer av spesiell karakter kan teknisk sjef inngå særavtaler med leietaker. Formannskapet skal underrettes om avtalen.
 • Utlåns- og utleievirksomheten administreres av forvalteren, som også krever inn leie.
 • Forvalteren lager rapport om utlåns-/utleievirksomheten to ganger i året, pr. 30.06 og 31.12.

Disse reglene kan når som helst endres av formannskapet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?