Utlån og utleie av møtelokaler på Sandefjord rådhus

Møtelokaler på rådhuset

 • Bystyresalen, formannskapssalen, kantina og møterommene lånes ut til kommunale og kommunalpolitiske grupper. Servering etter avtale med forvalteren.
 • Bystyresalen, møterommene og kantina med siderom kan leies ut til alminnelig møtevirksomhet av sporadisk karakter.
 • Møterommene og kantina leies som regel ikke ut på formiddagen.
 • Servering/bespisning om kvelden for kommunale og kommunalpolitiske grupper skal fortrinnsvis foregå i kantina eller siderommet.

Utleiepriser

Bystyresal 
 • 1658 kr pr. kveld fram til kl. 22.00
 • 431 kr pr. påbegynt time fra kl. 22.00 til 24.00
 • 2082 kr til inntektsgivende arrangement + 431 pr. påbegynt time etter kl. 11 (og lør/søn)
Møterom 1, 2 og 3
 • 452 kr pr. kveld fram til kl. 22.00
 • 431 kr pr. påbegynt time fra kl. 22.00 til 24.00
Møterom 4, kantine og møteromsfoaje
 • 644 kr pr. kveld fram til kl. 22.00
 • 368 kr pr. påbegynt time fra kl. 22.00 til 24.00
Formannskapssal
 • 1514 kr pr. kveld fram til kl. 22.00
 • 431 kr pr. påbegynt time fra kl. 22.00 til 24.00
Møterom 5
 • 403 kr pr. kveld fram til kl. 22.00
 • 431 kr pr. påbegynt time fra kl. 22.00 til 24.00
Møterom 6
 • 587 kr pr. kveld fram til kl. 22.00
 • 431 kr pr. påbegynt time fra kl. 22.00 til 24.00
Lørdager og søndager
 • Tillegg på 431 kr pr. påbegynt time for all utleie.

Tekniske hjelpemidler

 • Tekniske hjelpemidler, tusjtavle og flip-over, kan leies for 131 kroner pr. gang pr. enhet.  
 • Projektor kan leies for 431 kroner.  
 • Filmapparat og lysbildeapparat leies ikke ut.

Avtaler og bestemmelser

 • Bystyresalen kan leies ut fast til sang- og musikkøvelser. Dette krever en særavtale som må legges fram for formannskapet.
 • Ved utleie til arrangementer av spesiell karakter kan teknisk sjef inngå særavtaler med leietaker. Formannskapet skal underrettes om avtalen.
 • Utlåns- og utleievirksomheten administreres av forvalteren, som også krever inn leie.
 • Forvalteren lager rapport om utlåns-/utleievirksomheten to ganger i året, pr. 30.06 og 31.12.

Disse reglene kan når som helst endres av formannskapet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?