Nærdemokrati

Nærmiljøutvalg

I hver barneskolekrets (1-7) er det et nærmiljøutvalg (NMU).

Oversikt over skolekretser og antall barn og unge tom 19 år.

Dialogmøter høsten 2017 og vinter 2018

Det inviteres til dialog slik at hvert NMU skal få presentert hva som oppleves viktig i sitt område. Tidsramme 1,5 timer. Møtested - skolen - om ikke annet er avtalt.

 Agenda

 • Presentasjonsrunde
 • Bakgrunnen for møtet, fokus på kommuneplan
 • Innspill fra nærmiljøutvalget – fint om dere har forberedt en oppsummering av hva som er viktig for dere.

 Deltakere

 • Styrene i NMU-ene, kontaktperson/leder må sørge for informasjon til sitt styre.
 • Leder Hovedutvalg KFBS
 • Kommunalsjef KFBS
 • Administrativ kontaktperson NMU-er

Møteplan

Dato kl Nærmiljøutvalg
09.10.2017 17.30 Høyjord nærmiljøutvalg
16.10.2017 17.30 Andebu nærmiljøutvalg 
16.10.2017 20.00 Kodal nærmiljøutvalg
23.10.2017 17.30 Mosserød nærmiljøutvalg - ny tid
23.10.2017 20.00 Bokemoa nærmiljøutvalg
30.10.2017 17.30 Fevang nærmiljøutvalg
30.10.2017 20.00 Haukerød  nærmiljøutvalg
06.11.2017 17.30 Helgerød nærmiljøutvalg
06.11.2017 20.00 Gokstad  nærmiljøutvalg
13.11.2017 17.30 Unneberg nærmiljøutvalg
13.11.2017 19.30 Sande nærmiljøutvalg
16.11.2017 17.30 Melsom nærmiljøutvalg
16.11.2017 20.00 Arnadal (Vennerød) nærmiljøutvalg
     
27.11.2017 17.30 Virik nærmiljøutvalg
27.11.2017 19.30 Store Bergan nærmiljøutvalg
     
Ny tid   Framnes og Vindal nærmiljøutvalg
Ny tid   Sentrum (Byskolen)   nærmiljøutvalg
Ny tid   Krokemoa nærmiljøutvalg
Ny tid   Vesterøya nærmiljøutvalg
Ny tid   Ormestad nærmiljøutvalg

 

Tilskudd utbetales etter anmodning, se

Eksempelmal for anmodning om utbetaling av årlig NMU-tilskudd (word)

Eksempelmal for anmodning om utbetaling av årlig NMU-tilskudd

Husk vedlegg:

 • Protokoll/referat fra årsmøtet inkludert valg
 • Årsrapport
 • Regnskap
 • Budsjett inkludert avsetning til vedlikehold av anlegg
 • Planer/oppgaver framover

Hvert nærmiljøutvalg mottar en grunnsum 75 000 kroner. I tillegg kommer et beløp per barn og ungdom under 20 år. I 2017 er dette kr 66,13. Alle nærmiljøutvalg må være registret som forening i Brønnøysundregistrene, og ha kontonummer for foreningen.

Se informasjon på www.sandefjord.kommune.no/foreninger

For øvrige tilskudd følg med på www.sandefjord.kommune.no/tilskudd 

Kommunen inviterer til dialogmøter. I 2017 har vi hatt møter slik:

Treff og informasjonsutveksling mandag 24 april.

Dialogmøter for etablering av og informasjon om nærmiljøutvalg i tidligere Andebu og Stokke kommuner. Alle skolekretser var representert.

 • mandag 6. februar i Andebu herredshus 24 personer møtte.
 • mandag 13. februar i Stokke rådhus 28 personer møtte.

Oppgaver

 • Utvikle gode oppvekstvilkår for barn og unge
 • Uttalerett i alle forhold som angår innbyggerne i nærmiljøet, uavhengig av aldersgruppe
 • Delta i dialogmøter mellom kommunens folkevalgte og administrasjon
 • Definere egne satsningsområder
 • Forvalte kommualt tilskudd

Logo

NMU logo

NMU logo liggende med tekst under

NMU logo liggende med tekst ved siden av

NMU logo liggende uten tekst

NMU logo uten tekst

Retningslinjer

 • Partipolitisk uavhengige og nøytrale
 • Egne juridiske enheter med hvert sitt organisasjonsnummer, og har årsmøter der det bestemmes antall medlemmer og varamedlemmer mm

Retningslinjer for nærdemokratiordningen

Overordnede målsettinger

Overordnede målsettingene for nærdemokratiordningen.

Vedtekter

Nærmiljøutvalgene bør etableres med utgangspunkt egen mal for vedtekter tilrettelagt av Sandefjord (0710) kommune i samråd med Brønnøysundregistrene. Nærmiljøutvalg som har eldre vedtekter må sørge for oppdatering av sine vedtekter i tråd med nye føringer for nærdemokratiordningen.

Mal for vedtekter nærmiljøutvalg - word

Mal for vedtekter nærmiljøutvalg

Bakgrunn for nærdemokratiordningen

Bakgrunn for nærdemokratiordningen

 

 Logo for nærmiljøutvalgene i Sandefjord kommune

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?