Nærdemokrati

NMU står for nærmiljøutvalg

I Sandefjord kommune finnes det et nærmiljøutvalg for hver barneskolekrets. Nærmiljøutvalgene arbeider frivillig innenfor nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune. Du er hjertelig velkommen til å delta.

· Vil du bedre de nære områdene der barna dine ferdes?

· Vil du være med på beslutninger som gjelder ditt område og din kommune?

 

 

Oppgavene er å:

· Utvikle gode oppvekstvilkår for barn og unge

· Uttalerett i alle forhold som angår innbyggerne i nærmiljøet, uavhengig av aldersgruppe

· Delta i dialogmøter mellom kommunens folkevalgte og administrasjon

· Er du opptatt av trafikk, boligbygging, grøntområder, lekeplasser, aktiviteter å gjøre sammen med andre, turstier eller annet?

Sandefjord kommune gir hvert år tilskudd til nærmiljøutvalgene. Nærmiljøutvalgene bestemmer selv hvordan tilskuddene skal brukes. 

Hvordan er nærmiljøene

Oversikt over skolekretser og antall barn og unge tom 19 år (pdf).

Du finner også oversikt over kretsgrenser rundt hver skole, og annen interessant informasjon i temakartet Nærmiljøer rundt barneskoler

Mer informasjon om kart og ulike temakart finner du via 

www.sandefjord.kommune.no/kart

Rapport om levekår i Sandefjord kommune - Levekårskartleggingen

Tilskudd utbetales etter anmodning, se

Eksempelmal for anmodning om utbetaling av årlig NMU-tilskudd (word)

Eksempelmal for anmodning om utbetaling av årlig NMU-tilskudd

Husk vedlegg:

  • Protokoll/referat fra årsmøtet inkludert valg
  • Årsrapport
  • Revidert regnskap
  • Budsjett inkludert avsetning til vedlikehold av anlegg
  • Planer/oppgaver framover

Hvert nærmiljøutvalg mottar et grunntilskudd på 77 000 kroner. I tillegg kommer et beløp per barn og ungdom under 20 år. I 2019 er dette kr 69,52. Alle nærmiljøutvalg må være registret som forening i Brønnøysundregistrene, og ha kontonummer for foreninga. Husk å oppdatere informasjon i Brønnøysundregistrene dersom det er endringer etter årsmøtet.

Se informasjon på www.sandefjord.kommune.no/foreninger

For øvrige tilskudd følg med på www.sandefjord.kommune.no/tilskudd 

Dialogmøter

Årets møte er onsdag 27. november kl 18.00. Vi håper alle kan møte. Kommunen inviterer til dialogmøter fast i november hvert år. I tillegg inviteres det til møter ved planer og ellers ved behov.

Logo

NMU logo

NMU logo liggende med tekst under

NMU logo liggende med tekst ved siden av

NMU logo liggende uten tekst

NMU logo uten tekst

Retningslinjer

  • Partipolitisk uavhengige og nøytrale
  • Egne juridiske enheter med hvert sitt organisasjonsnummer, og har årsmøter der det bestemmes antall medlemmer og varamedlemmer mm

Retningslinjer for nærdemokratiordningen

Overordnede målsettinger

Overordnede målsettingene for nærdemokratiordningen.

Vedtekter

Nærmiljøutvalgene er etablert med utgangspunkt egen mal for vedtekter tilrettelagt av Sandefjord kommune i samråd med Brønnøysundregistrene. 

Mal for vedtekter nærmiljøutvalg - word

Mal for vedtekter nærmiljøutvalg

Bakgrunn for nærdemokratiordningen

Bakgrunn for nærdemokratiordninga

 

 Logo for nærmiljøutvalgene i Sandefjord kommune

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?