Evakueringssenter

Evakueringssenter er et oppholdssted for fysisk uskadde personer som har vært involvert i en hendelse, der de kan få informasjon og hjelp til blant annet gjenforening med pårørende, samtaletjenester og omsorg.

Dersom politiet beslutter eller gir råd om evakuering fra din bolig, kan du velge å reise til familie eller til det stedet som opprettes som evakueringssenter. Kommunen eller politiet vil gi deg informasjon om dette. Her vil kommunen sammen med Sandefjord Røde Kors sørge for varme, mat og drikke, og overnatting dersom det blir aktuelt.