Viktig informasjon ved bortfall av mobilnett og internett

Bortfall av elektronisk kommunikasjon betyr at du ikke kan ringe over digitale linjer, bruke internett eller mobilnett. I en slik situasjon vil være svært vanskelig å komme i kontakt med nødetatene, kommunen eller familie og venner.

For å få nødvendig hjelp kan du møte opp på følgende lokasjoner:

 • Dersom du trenger å få kontakt med brannvesenet:
  Brannstasjonen
  Hystadveien 9

 • Dersom du trenger å få kontakt med politiet:
  Politistasjonen
  Hjertnespromenaden 21

 • Dersom du trenger ambulanse eller kontakt med legevakt:
  Legevakten
  Bugårdsgata 9B

 • Dersom du trenger å få kontakt med andre nødvendige tjenester i Sandefjord kommune:
  Sandefjord rådhus
  Sandefjordsveien 3

For innbyggere i Andebu

 • Andebu bo- og behandlingssenter
  Andebuveien 939

For innbyggere i Stokke

 • Soletunet bo- og behandlingssenter
  Ole Stavnums vei 12

I Stokke og Andebu vil du møte representanter fra kommunen som kan varsle nødetatene om din situasjon.

I en slik situasjon, vil lokalsamfunnet vårt være sårbart. Det er derfor viktig at du kun møter opp på disse stedene når det er helt nødvendig. Vi oppfordrer alle til å være i ro og forflytte seg minst mulig.

Har du noen spørsmål om denne informasjonen, ta kontakt med kommune på e-post: post@sandefjord.kommune.no. Skriv "Beredskap" i emnefeltet.