Pårørendesenter

Pårørendesenter er et oppholdssted for pårørende som har behov for informasjon, hjelp, omsorg, samtaletjenester og gjenforening med de involverte i en hendelse.

Kommunen har, sammen med politiet, et ansvar for at pårørende ved større hendelser blir godt ivaretatt. De vil bli tilbudt et sted som er skjermet der de kan få omsorg, forpleining og hjelp til å håndtere sin reaksjon på situasjonen.