Forslag i politiske møter

Kommunestyret

Formannskapet

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg (HSO)

Hovedutvalg for kunnskap, barn og unge (KBU)

Hovedutvalg for kultur, idrett og fritid (KIF)

Hovedutvalg for miljø- og plansaker (MP)