Gruppeledere 2020-2021

Under kan du finne epostadressene til gruppeledere for partiene som er representert i kommunestyret i Sandefjord.  Hvis du ønsker kontakt med andre partier må du kontakte partiene direkte.

Høyre

Tor Steinar Mathiassen - tor.steinar.mathiassen@sandefjord.kommune.no

Fremskrittspartiet

Cathrine Andersen - cathrine.andersen@sandefjord.kommune.no

Arbeiderpartiet

Hilde Hoff Håkonsen - hilde.hoff.hakonsen@sandefjord.kommune.no

Senterpartiet

Ida Cathrine Nilsen - ida.cathrine.nilsen@sandefjord.kommune.no

Kristelig Folkeparti

Bror-Lennart Mentzoni -  bror-lennart.mentzoni@sandefjord.kommune.no

Sosialistisk Venstreparti

Charlotte Jahren Øverbye - charlotte.jahren.overbye@sandefjord.kommune.no

Venstre

Karin Virik - karin.virik@sandefjord.kommune.no

Miljøpartiet de Grønne 

Odd Rune Langeland - odd.rune.langeland@sandefjord.kommune.no

Rødt

Sondre Johan Wikran Larsen - sondre.johan.wikran.larsen@sandefjord.kommune.no