Gruppeledere

Navn og epostadresser til gruppeledere i partier som er representert i kommunestyret i Sandefjord. Hvis du ønsker kontakt med andre partier må du kontakte partiene direkte.

Høyre

Tor Steinar Mathiassen 

Fremskrittspartiet

Cathrine Andersen

Arbeiderpartiet

Bjørn Orerød

Senterpartiet

Ida Cathrine Nilsen

Kristelig Folkeparti

Bror-Lennart Mentzoni

Sosialistisk Venstreparti

Charlotte Jahren Øverbye

Venstre

Camilla Bilstad Johannessen

Miljøpartiet de Grønne 

Odd Rune Langeland

Rødt

Sondre Johan Wikran Larsen