Informasjon til politikere

Møteplan

Møteplan 2019

Møteplan 2020

Folkevalgtopplæring

Presentasjoner fra folkevalgtopplæring 2019

Presentasjoner 28.10.

Politiske og administrative rammebetingelser - rådmann Bjørn Gudbjørgsrud

Din rolle som folkevalgt - Kåre Preben Hegland

Samspillet med administrasjonen - Kåre Preben Hegland

Politisk sekretariat - Mette Wiik

Presentasjonser 30.10.

Samspillet med lokalsamfunnet - Kåre Preben Hegland

Etikk og habilitet - Kåre Preben Hegland

Medias rolle og plass i lokaldemokratiet - Steinar Ulrichsen

Presentasjoner 19.11.

Forholdet mellom kommunen og fylkesmannen - fagdirektør Peter Lodden og kommunerettsveileder Vibeke Resch-Knudsen

 

Møter mellom administrasjon og politikere

Innledninger for politiske møter

Rådmannen med kommunalsjefer innleder om utfordringer og muligheter knyttet til økonomi- og kommuneplan i to runder:

fredag 15/11 klokka 15.00 for de politiske «posisjonspartiene» og

torsdag 21.11 klokka 17.30 for «opposisjonspartiene».

  

Streaming fra formannskap- og kommunestyremøte

Her kan du se formannskapsmøter og kommunestyremøter direkte og i arkiv

Politiske møter, møtebehandling, vedtak

Her kan du se oversikt over utvalgene, når de har møter, alle saker som skal behandles og har vært behandlet, og oversikt over hvem som er medlem av de forskjellige utvalg.

Oversikt over politiske møter, møtebehandling og vedtak

Postlister

Her kan du søke i postlister, det vil si innkommende og utgående dokumenter.  

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?