Kommunal vigsel

Kommunene har overtatt ansvaret for borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 er vigselsmyndigheten overført fra tingrettene til kommunene. Våre vigslere er ordfører Bjørn Ole Gleditsch, varaordfører Cathrine Andersen, Miriam Schei, Lars Petter Kjær, Berit Aartun og Ingrid Marie Eidsten.

Før dere kontakter kommunen

Før dere kan gifte dere, må skattekontoret (som har ansvar for folkeregisteret) sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Hvis vilkårene er oppfylt, vil dere motta en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder.

Skatteetaten har laget en oversiktlig veileder som viser hele prosessen. Her finner dere også nødvendige skjema.

Veien til ekteskapet - steg for steg (ekstern lenke)

Kontakt Skatt Sør Sandefjord hvis dere har spørsmål om vilkår og prøvingsattest.

Tidspunkt og sted

Tid: vanlige arbeidsdager (mandag–fredag) i tidsrommet 9.00–15.00. 

Sted: kommunestyresalen i Sandefjord rådhus 

Ønsker dere å ha vielsen andre steder enn på rådhuset? 

Så sant vi har kapasitet, tilbyr vi vigsel andre steder innenfor kommunens grenser og innenfor kommunens arbeids- og åpningstider. Brudeparet må selv bestille og betale for andre lokaler. Dere må også betale for eventuelle andre merkostnader.

Sted må avklares før vi kan fastsette dato.  

Se punkt 2.3 i veilederen Kommunal vigsel

Bestilling av vielse

Når dere har mottatt prøvingsattesten, kan dere bestille endelig tidspunkt for vielsen.

Bestill vielse

Seremonien

Politisk sekretariat sørger for det praktiske i forbindelse med vielse i kommunestyresalen. Vi rigger salen for vielsesseremoni etter et standard oppsett. Dere kan avtale øvrig pynting når dere bestiller tid for vielsen. Se punkt 2 i veilederen Kommunal vigsel 

Brudefolket må ha minimum to vitner. Kommunen kan stille med vitner. Dette må dere i tilfelle avtale når dere bestiller vielsen.

Brudefolket må møte minimum 15 minutter før avtalt vielsestidspunkt. Dere må vise fram legitimasjon med bilde.

Se for øvrig punkt 4 i veilederen Kommunal vigsel

Pris

Vielser i Sandefjord rådhus er gratis for kommunens innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her.

Se for øvrig punkt 6 i veilederen Kommunal vigsel

Kontakt

Har dere spørsmål om vielser i regi av Sandefjord kommune?

Send e-post til politisk sekretariat

Postadresse:  Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 Sandefjord.

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. 

Hvis dere tidligere har inngått partnerskap, kan dere søke om å omgjøres dette til ekteskap (ekstern lenke).

Aktuelle lenker

Veileder for kommunal borgerlig vigsel vedtatt av kommunestyret 19.12.17.

Lov om endringer i ekteskapsloven og bustøttelova mm. (ekstern lenke)

Forskrift om kommunale vigsler (ekstern lenke)

Vedtak om borgerlig vigselsformular (ekstern lenke)

Skjema og veiledning for å bestille prøvingsattest (ekstern lenke)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?