Kommunesammenslåing

Fra tre kommuner til en

1.1.2017 ble Andebu, Stokke og Sandefjord slått sammen til en kommune:  Sandefjord kommune.

I sammenslåingsprosessen hadde vi en nettside som het kommunesammenslåing, og som var viktig i forhold til prosessen. Nå som vi er i ordinær drift, er den gamle nettsiden faset ut, men mye av innholdet vil du finne under de ulike tjenestene. 

På denne nettsiden har vi samlet informasjon om prosessen som har vært, forhandlingsutvalgets utredning, referater fra møter i fellesnemnda og psu, og nyhetsbrevene som ble gitt ut.

Erfaringer og lærdom fra prosessen

På oppdrag fra KS har Telemarksforskning og Deloitte gjennomført et FoU-prosjekt for å trekke ut erfaringer og lærdom fra sammenslåingsprosessen. Et overordnet formål har vært å klarlegge hva som har fungert bra i prosessen og hva som kunne og burde vært gjort annerledes.

Rapporten "Erfaringer og lærdom fra sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke", kan i sin helhet leses her.

 

Forhandlingsutvalgets utredning

Fredag 19. desember 2014 tok Stokke, Andebu og Sandefjord et viktig skritt mot en mulig kommunesammenslåing. Da undertegnet alle medlemmene i det tverrpolitiske forhandlingsutvalget fra de tre kommunene sin utredning om etablering av en ny kommune.

Utredningen har vært prinsipielle føringene for selve sammenslåingsprosessen, og ble vedtatt av de tre kommunestyrene.

Referat fra møter

Fellesnemnda

Innkallinger og protokoller 2016 

11. oktober 2016

20. september 2016

23. august 2016

23. juni 2016

14. juni 2016

24. mai 2016

26. april 2016

15. mars 2016

19. januar 2016

Innkallinger og protokoller 2015

8. desember 2015

17. november 2015

27. oktober 2015

22. september 2015

25. august 2015

16. juni 2015

19. mai 2015

27. april 2015

14. april 2015

10. mars 2015

13. februar 2015

Partssammensatt utvalg (psu)

Innkallinger og protokoller 2016

11. oktober 2016

20. september 2016

23. august 2016

23. juni 2016

14. juni 2016

24. mai 2016

26. april 2016

15. mars 2016

19. januar 2016

Innkallinger og protokoller 2015

8. desember 2015

17. november 2015

27. oktober 2015

 

22. september 2015

25. august 2015

16. juni 2015

19. mai 2015

27. april 2015

14. april 2015

10. mars 2015

13. februar 2015

Arbeidsutvalget

Innkallinger og sakspapirer 2016

20. september

5. september

8. august

30. mai

9. mai

11. april

29. februar

5. januar

Protokoller 2016

20. september 2016 - protokoll arbeidsutvalget

5. september 2016 - protokoll arbeidsutvalget

8. august 2016 - protokoll arbeidsutvalget

Notat med saksfremlegg for utvalgte saker basert på AU-møtet 8. august

30. mai 2016 - protokoll arbeidsutvalget

9. mai 2016 - protokoll arbeidsutvalget

11. april 2016 - protokoll arbeidsutvalget

29. februar 2016 - protokoll arbeidsutvalget

5. januar 2016 - protokoll arbeidsutvalget

Innkallinger og sakspapirer 2015

24. november

10. november

20. oktober

8. september

2. juni

5. mai

21. april

26. mars

17. mars

5. mars

Protokoller 2015

24. november 2015 - protokoll arbeidsutvalget

10. november 2015 - protokoll arbeidsutvalget

20. oktober 2015 - protokoll arbeidsutvalget

8. september 2015 - protokollarbeidsutvalget

2. juni 2015 - protokoll arbeidsutvalget

5. mai 2015 - protokoll arbeidsutvalget

21. april 2015 -protokoll  arbeidstuvalget

26. mars 2015 - protokoll arbeidsutvalget

17. mars 2015 - protokoll arbeidsutvalget

5. mars 2015- protokoll arbeidsutvalget

Ansettelsesutvalget

Innkallinger og sakspapirer 2016

17. oktober 2016 - sakspapirer

8. august 2016 - sakspapirer

14. juni 2016 - sakspapirer

30. mai 2016 - sakspapirer

9. mai 2016 - sakspapirer

29. februar 2016 - sakspapirer

14. januar 2016 - sakspapirer

5. januar 2016 - sakspapirer

 

Protokoller 2016

17. oktober 2016 - protokoll ansettelsesutvalget

8. august 2016 - protokoll ansettelsesutvalget

14. juni 2016 - protokoll ansettelsesutvalget

30. mai 2016 - protokoll ansettelsesutvalget

9. mai 2016 - protokoll ansettelsesutvalget

29. februar 2016 - protokoll ansettelsesutvalget

14. januar 2016 - protokoll ansettelsesutvalget

5. januar 2016 - protokoll ansettelsesutvalget

Innkallinger og sakspapirer 2015

14.12.2015 - innkalling

14.12.2015 - sakspapirer

30.11.2015 - sakspapirer

2.6.2015 - innkalling

5.5.2015 - innkalling

21.04.2015 - innkalling

17.3.2015 - innkalling

 

Protokoller 2015

30. november 2015 - protokoll ansettelsesutvalget

2. juni 2015 - ansettelsesutvalget

5. mai 2015 - ansettelsesutvalget

21. april 2015 - ansettelsesutvalget

27. mars 2015 - ansettelsesutvalget

17. mars 2015 - ansettelsesutvalget

5. mars 2015 - ansettelsesutvalget

Kommunestyrets konstituerende møte

Det nye kommunestyret hadde sitt konstituerende møte 19. oktober 2016 i Sandefjord rådhus.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 2015, 2016 og 2017

Sammenslåingsprosessen

Sammenslåingsprosessen mellom Stokke, Andebu og Sandefjord har foregått ved at et politisk forhandlingsutvalg møttes jevnlig til samtaler og forhandlinger. Utvalget har bestått av ni personer; ordførerne, varaordførerne og gruppelederne for de største opposisjonspartiene i hver av de tre kommunene. Tidlig i prosessen ble partene enige om hvilke samhandlingsregler som skulle gjelde for det videre samamarbeidet mellom de tre kommunene.

19. desember 2014 la forhandlingsutvalget fram et endelig forslag som ble vedtatt i kommunestyrene i Stokke, Andebu og Sandefjord i februar 2015.

Slik beskriver ordfører i Stokke, Erlend Larsen, forhandlingsutvalgets samarbeid og oppdrag.

Notat - Status struktur og innplassering (18.11.2016)

Kommunereformen

Kommunereformen ble vedtatt av Stortinget 18. juni 2014. Målet med reformen er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Regjeringen har opprettet et eget nettsted der du finner nyttig informasjon om kommunereformen.

Føringer fra Regjeringen:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?