Endringer av kommunale betalingssatser for 2021

Kommunestyret vedtok 17.12.2020 betalingssatser for 2021

Foldere med nye satser kan også hentes i Rådhusets resepsjon. 

Nærmere opplysninger ved kommunalområdene for miljø og plansaker, kommunalområdet for helse-, sosial og omsorg og kommunalområdet for oppvekst og kunnskap, tlf. 33 41 60 00.