Politisk organisering

Kommunestyret 2017-2019

Sammensetning av kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene i overgangsperioden (2017-2019) kommer fra tre valgkretser, der henholdsvis Andebu, Stokke og Sandefjord velger et gitt antall representanter med utgangspunkt i valgresultatet i 2015.

I denne valgperioden består kommunestyret av 57 representanter; 39 fra Sandefjord, 11 fra Stokke og 7 fra Andebu.

Kommunestyret behandler bl.a. overordnede planer, budsjett- og økonomiplan, reguleringsplaner og andre overordnede saker, jamfør kommuneloven § 6.

I kommunestyrets konstituerende møte 19.10. ble det bl.a. valgt representanter til kommunestyre, formannskap og hovedutvalg.  Se møteprotokoll fra kommunestyrets konsituerende møte her.

Kommunestyrets medlemmer

Bildegalleri - kommunestyret etter kommunesammenslåingen

Formannskapet

Saksområder:

 • Skal ivareta det løpende folkevalgte ansvar.
 • Innstiller til kommunestyret i alle saker og skal ha et særskilt ansvar for kommuneplanprosessen.
 • Behandler blant annet saker som berører saksområder til flere hovedutvalg eller har betydning for kommunens økonomi, jamfør kommuneloven § 8.
 • Har ansvaret for å avklare kommunens eierposisjon i aktuelle spørsmål, samt gi kommunens representanter nødvendige fullmakter til å representere kommunen i interkommunale selskaper.

 

Formannskapets medlemmer

 

Utvalgene

Utvalgene skal ha omfattende delegert kommunalansvar/beslutningsmyndighet og avgi uttalelser i saker som berører utvalgets saksområder før disse behandles i formannskap/kommunestyre.

Saksområder:

Saksområder:

 Saksområder:

Saksområder:

 • Kommunalteknikk
 • Brann og beredskap
 • Byggesak
 • Miljø
 • Barnerepresentasjon, jfr pbl § 3
 • Arealplanlegging
 • Geodata
 • Landbruk
 • Veier
 • Parker/Grøntanlegg
 • Trafikksikkerhet
 • Infrastruktur
 • Havneforvaltning

Medlemmer i hovedutvalg for miljø- og plansaker

Kontrollutvalget

Medlemmer av kontrollutvalget


 Eldrerådet

 Medlemmer av eldrerådet


Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

 Medlemmer av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne


KS' fylkesmøte

 

 1. Bjørn Ole Gleditsch, H
 2. Cathrine Andersen, FrP
 3. Bjarne Sommerstad, Sp
 4. Hilde Hoff Håkonsen, Ap


Byggekomité

 

 1. Bjørn Ole Gleditsch, H
 2. Roy Standal, Frp
 3. Lise-Marie Sommerstad, Sp
 4. Karin Virik, V
 5. Bjørn Orerød, Ap


Lønns- og ansettelsesutvalg

 

 1. Bjørn Ole Gleditsch, H
 2. Cathrine Andersen, Frp
 3. Hilde Hoff Håkonsen, Ap


Kirkelig fellesråd

Bror-Lennart Mentzoni, Krf


Heimevernsnemnda

 

 1. Ian Johannessen, Ap
 2. Trond Clausen, H


Vestfold Vann IKS

Bjørn Ole Gleditsch, H


Generalforsamling - Gigafib

Bjørn Ole Gleditsch, H


Rep IKA Kongsberg

Bjørn Ole Gleditch, H


Sandefjord kommunal boligstiftelse

 

 1. Daniel Monk Berge, H
 2. Erling Fredrik Sørhaug, H
 3. Lozan Balisany, Ap

Stiftelsen Sandefjord kurbad

 

 1. Stein Gaare, H
 2. Øyvind Lorentzen, Frp


Stiftelsen Sandefjord kystkultursenter

Ove Holter Jørgensen, H


Styret for Vidaråsen landsby

Bjarne Sommerstad, Sp


Andebu kommunale boligstiftelse

 

Harry Gran, Frp - leder
Svein Magnus Sletvold, Ap - nestleder
Jan Tore Rui-Haugerød, H


Stiftelsen UNGBO i Andebu

John Reidar Pettersen, H - leder
Espen Myklebust Lima, Ap - nestleder
Martine Hansen Skogstad, Sp
Jan Rune Traa, V


Styret for Lorens Berg Stiftelsen

 

 1. Gunnar Gallis, V
 2. Elin Sulutvedt, Ap

Uavhengige medlemmer:

Solveig Skjelland
Anna Irene Valstad

 

Etter valget i 2019

Fra og med kommunevalget i 2019 blir antallet medlemmer i de politiske organene redusert, men den organiseringen og ansvar vil være uendret:

 • Kommunestyret: 45 medlemmer
 • Formannsskapet: 11 medlemmer
 • Hovedutvalgene: 11 medlemmer hver

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?