Postlister

Postlister og innsyn

Her finner du en oversikt over kommunens løpende postjournal, samt historiske postjournaler fra før kommunesammenslåingen 01.01.2017.


Offentlig journal, også kalt postliste, er en oversikt over post til- og fra kommunen. Her kan pressen og publikum enkelt følge med i saker som behandles av kommunen, og bestille innsyn. Av hensyn til kvalitetskontroll, publiseres postlisten med tre dagers forsinkelse.

Dokumenter i byggesaker og plansaker som ikke er skjermet i henhold til offentlighetsloven, kan åpnes og leses i fulltekst. Bruker du søkefunksjonen i innsynsløsningen uten å finne saken, kan det skyldes flere årsaker. Hovedregelen er at man får treff på dokumenter som er yngre enn 365 dager gamle. Unntaket er politisk møteplan som er tilgjengelig tilbake til 01.01.2017. Politiske møter har ingen begrensning i publiseringstid.

Arkivdelene Barn, Elev, Personal, Startlån, Vigsel, HC-kort og Beredskap publiseres ikke på postlistene, da disse inneholder sensitive opplysninger, og anses heller ikke for å være av allmenn interesse.

Postlister Sandefjord kommune 2017 - 

Postlister 

Historiske postlister

Postlister Sandefjord kommune 2001 - 2016

Postlister Stokke kommune 2003 - 2013

Postlister Stokke kommune 2013 - 2016

Postlister Andebu kommune 2007 - 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?