Reglementer

Delegeringsreglement - vedtatt i kommunestyret 260917

Innsynsreglement - vedtatt i kommunestyret 131216

Politisk reglement - oppdatert pr 241117

Reglement for eldreråd - vedtatt i kommunestyret 131216

Reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - vedtatt i kommunestyret 131216

Reglement for klagenemnd - vedtatt i kommunestyret 260917