Reglementer

Reglement Hovedutvalg for helse, sosial, og omsorg vedtatt 22.10.19

Reglement Hovedutvalg for kultur, idrett og fritid vedtatt 22.10.19

Reglement Hovedutvalg for oppvekst og kunnskap vedtatt 22.10.19

Reglement Hovedutvalg for miljø og plansaker vedtatt 22.10.19

Reglement for eldreråd vedtatt 22.10.19

Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse  vedtatt 22.10.19

Reglement for ungdomsrådet vedtatt 22.10.19

Politisk reglement
Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer - vedtatt kst. 24.9.19

Delegeringsreglement
Reglement for delegering til folkevalgte organer - vedtatt kst. 24.9.19

Godtgjøringsreglement
Reglement for godtgjøring til folkevalgte - vedtatt kst. 24.9.19

Reglement for klagenemnd - vedtatt i kommunestyret 260917

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte