Reglementer

Reglement for hovedutvalgene

Reglement Hovedutvalg for helse, sosial, og omsorg vedtatt 22.10.19

Reglement Hovedutvalg for kultur, idrett og fritid vedtatt 22.10.19

Reglement Hovedutvalg for oppvekst og kunnskap vedtatt 22.10.19

Reglement Hovedutvalg for miljø og plansaker vedtatt 22.10.19

Reglemet for råd og utvalg

Reglement for eldreråd vedtatt 22.10.19

Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse  vedtatt 22.10.19

Reglement for ungdomsrådet vedtatt 22.10.19 - revidert 18.6.20

Reglement for klagenemnd - vedtatt i kommunestyret 260917

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer

Politisk reglement
Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer - vedtatt kst. 24.9.19

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement
Reglement for delegering til folkevalgte organer - vedtatt kst. 24.9.19 revidert 19.12.

Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Godtgjøringsreglement
Reglement for godtgjøring til folkevalgte - vedtatt kst. 24.9.19 - m /OF lønnsjustering 1.5.20

Kommunen som arbeidsgiver

Etisk reglement

Arbeidsgiverpolitikk

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?