Reglementer

Delegeringsreglement - vedtatt i kommunestyret 260917 - redigert 19.9.18

Innsynsreglement - vedtatt i kommunestyret 131216

Politisk reglement - oppdatert pr 190918

Reglement for eldreråd - vedtatt i kommunestyret 131216

Reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - vedtatt i kommunestyret 131216

Reglement for ungdomsråd 170418

Reglement for klagenemnd - vedtatt i kommunestyret 260917

Reglement for godtgjøring til folkevalgte - vedtatt 19.12.17

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte