Valg 2019

Søndag 8. september og mandag 9. september 2019 avholdes det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Se også generell informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget på http://www.valg.no

Det er din folkeregisteradresse 30. juni som bestemmer hvilken kommune og stemmekrets du skal stemme ved på valgdagen.

Stemmerett

Her kan du lese mer om hvem som har stemmerett ved årets valg.

 

Legitimasjon

Det er legitimasjonsplikt for å avlegge stemme.  Dette reguleres i Valgloven § 8-4 sjette ledd. Som minstekrav til legitimasjon er at det har et visst offisielt preg, og inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Åpningstider valgdagene

I Sandefjord holdes valglokalene åpne

 • søndag 8. september kl  12 - 18
 • mandag 9. september kl 10 - 21

Valglokaler på valgtingsdagene

På valgkortet som du vil få tilsendt, er det oppgitt hvilken stemmekrets du tilhører. Det er fint hvis du tar med valgkortet når du skal stemme, da det forenkler valgfunksjonærens arbeid og det går raskere for deg å stemme. 

Kretsene har følgende stemmesteder i Sandefjord:

 • Sandefjord rådhus
 • Breidablikk ungdomsskole
 • Haukerød barneskole
 • Ranvik ungdomsskole
 • Varden ungdomsskole
 • Andebu ungdomsskole
 • Kodal barneskole
 • Høyjord barneskole
 • Stokkehallen
 • Vennerød barneskole
 • Melsom barneskole

Forhåndsstemming - åpningstider

Du kan forhåndsstemme på bibliotekene i perioden 10. august til og med 6. september. 

Mandag - torsdag: kl 10 - 19

Fredag: kl 10 - 16.30

Lørdag: kl. 10 - 15

I tillegg åpner vi for forhåndsstemmemotak ved Hvaltorget kjøpesenter lørdagene 24. og 31. august kl. 11 - 17.

Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen valgdagen 9. september. 

Tidligstemming

Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august.  For slik avtale kontakt kommunens sentralbord 33436000.

Valgkort

Valgkortene sendes ut innen 10. august. Husk å ta vare på valgkortet og ta det gjerne med når du skal stemme. Det forenkler valgfunksjonærens arbeid og det går raskere for deg å stemme..

Manntallet

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

Manntallet for Sandefjord blir lagt ut til ettersyn ca 1. juli på bibliotekene og i publikumsmottaket i rådhuset.

Begrunnet klage over feil i manntallet sendes:
Valgstyret i Sandefjord kommune, postboks 2025, 3202 Sandefjord, eller e-post: postmottak@sandefjord.kommune.no.

 

Stemming på institusjon

For velgere som bor på institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på følgende institusjoner i Sandefjord:

Sandefjord fengsel, Mosserødhjemmet, Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter,  Parkensenteret, Solvangsenteret, Ranviksenteret, Bugårdssenteret, Nygård bo- og behandlingssenter, Framnessenteret, Forsmannsenteret, Hvidtgården, Sandefjord medisinske senter, Andebu bo- og behandlingssenter, Soletunet bo- og behandlingssenter, Engveiensenteret, Gjennestad vg. skole, Melsom vg. skole og Sandefjord vg. skole.

Det settes opp informasjon på den enkelte institusjon med tidspunkt for institusjonsstemming.

Ambulerende stemmegivning

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte ved forhåndsstemmelokalet eller valglokalet, kan du søke om å få avgi din stemme der du oppholder deg den siste uken før valget. For å søke kan du kontakte politisk sekretariat/valgsekretariatet.  Vi trenger ditt navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer. Det avtales tidspunkt for slik stemmegivning for hver søknad.  

Frist for å søke om ambulerende stemmegivning er (fristen vedtas av valgstyret)

Valglister

Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019

 

Lister til fylkestingsvalget

På Vestfold fylkeskommunes nettsider kan du lese om fylkestingvalget.


Valgsekretariat

Valgsekretær Ole Jakob Olsen 977 33 903, ole.jakob.olsen@sandefjord.kommune.no.

Leder valgsekretariat Mette Wiik 41633191, mette.wiik@sandefjord.kommune.no

Medlem Vibeke Bredal 481 21 621 , vibeke.bredal@sandefjord.kommune.no

Medlem Anne Hilde Halle 908 73 947, anne.hilde.halle@sandefjord.kommune.no

Medlem Heidi Halvorsen 482 20 132, heidi.kristin.halvorsen@sandefjord.kommune.no

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?