Veteranplan for Sandefjord kommune

Ny e-læring om veteraner fra internasjonale operasjoner

Nå blir det enkelt og lett å lære mer om norske veteraner fra internasjonale operasjoner. I et nytt e-læringsprogram er målgruppen ansatte i kommunal og offentlig sektor, som gjennom sitt arbeid kan komme i kontakt med norske kvinner og menn som er veteraner.

Kommunens handlingsplan for veteraner

Kommunens handlingsplan for veteraner er ment å sikre et godt tilbud til våre veteraner og deres pårørende.

Handlingsplanen fokuserer på 3 hovedområder, slik det anbefales i Forsvarets Grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan, dvs. anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteranene og deres pårørende.

Planen fokuserer på samhandling for å kunne gi den enkelte veteranen et helhetlig tilbud. En egen handlingsplan vil bidra til at Sandefjord kommune blir en god by å bo i for veteraner, og forplikter samtidig kommunen til å tilrettelegge for en god ivaretakelse.

Er du veteran og har et spørsmål om dekorasjoner, internasjonale operasjoner eller veteranaktiviteter? Søker du råd og veiledning om Forsvarets og samfunnets ulike tilbud til veteraner? Forsvaret har åpen dør for veteraner og deres familier.

Kontaktpersoner - veteranforeningene

Knut H Arnesen, leder for kameratstøtte og familiestøtte i NVIO Vestfold 
Mobil: 901 65 007

Knut Erik Jørgensen, leder for NVIO Vestfold.
Mobil: 458 65 593 

Døgnåpen nasjonal telefontjeneste Tlf. 800 48 500

Sandefjord kommunes veterankontakt

Eddie Whyte, Kunnskap, barn og unge (KBU) Tlf: 902 77 166

Regionalt nettverk

Statsforvalteren har etablert et regionalt nettverk for oppfølging av veteraner. I nettverket deltar veteranforeningene, kommunale veterankontakter og regionale etater med et særskilt ansvar for veteranoppfølging slik som BUFETAT, NAV og Heimevernet. Se regjeringens oppfølgingsplan her.

Ved behov for akutt hjelp

Legevakt, Bugårdgaten 9 B, 3208 Sandefjord Telefon: 33 48 20 30
(Samme bygg som gamle Sandefjord sykehus. Ny inngang baksiden av hovedinngangen)

Mer informasjon for deg som er veteran eller pårørende