Vielser i Sandefjord kommune

Kommunene har overtatt ansvaret for borgerlig vielse

Fra 1. januar 2018 er vigselsmyndigheten overført fra tingrettene til kommunene. Våre vigslere er ordfører Bjørn Ole Gleditsch, varaordfører Cathrine Andersen.  Øvrige vigslere er Miriam Schei, Siri Fristad Mathisen og Ingrid Marie Eidsten.

Før dere kontakter kommunen

Før ekteskapet kan inngås må vilkårene i ekteskapsloven prøves. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som kontrollerer at ekteskapsvilkårene er til stede.

Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Skjema og veiledning for bestilling av prøvingsattest

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder. Det er forutsatt i ekteskapsloven at prøvingsattesten er gyldig når brudeparet inngår ekteskap. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregistermyndigheten.

Tidspunkt og sted

Vielser kan finne sted vanlige arbeidsdager (man - fre)  i tidsrommet kl. 09.00 - 15.00. 

Vielser gjennomføres i Sandefjord rådhus, kommunestyresalen. 

Vielser utenfor rådhuset, se veileder pkt. 2.3.

Bestilling av vielse

Bestilling av endelig tidspunkt for vielse kan tidligst skje fra det tidspunkt det foreligger gyldig prøvingsattest utstedt av folkeregisteret. 

Bestilling av vielse

Seremonien

Politisk sekretariat sørger for det praktiske for gjennomføring av vielsen i kommunestyresalen.  Kommunestyresalen rigges for vielsesseremoni.  Pynting ut over dette kan avtales med politisk sekretariat.  Se veileder pkt. 2.

Brudefolket må ha minimum 2 vitner.  Kommunen kan stille med vitner, dette må avtales bestilling av vigselstidspunkt.

Brudefolket må møte minimum 15 minutter før avtalt vielsestidspunkt. 

Legitimasjon med bilde må forevises ved oppmøte.

Se for øvrig veileder pkt. 4

Pris

Vielser i Sandefjord rådhus er gratis for egne innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her.

Se for øvrig veileder pkt. 6.

Kontakt

For spørsmål vedr. vielser: Politisk sekretariat i Sandefjord kommune 

Postadresse:  Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 Sandefjord.

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Aktuelle lenker

Veileder for kommunal borgerlig vigsel vedtatt av kommunestyret 19.12.17.

Lov om endringer i ekteskapsloven og bustøttelova mm.

Forskrift om kommunale vigsler.

Vedtak om borgerlig vigselsformular.

Skjema og veiledning for bestilling av prøvingsattest.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?