Skatt

Skatteoppkreveren i Sandefjord

Skatteoppkreveren i Sandefjord er en kommunal tjeneste som blant annet har ansvar for

 • skattetrekk
 • arbeidsgiveravgift
 • restskatt personlige og upersonlige skattytere
 • forskuddsskatt personlige og upersonlige skattytere
 • føring av skatteregnskapet
 • kontroll av arbeidsgivere
 • bestilling av skatteattest

Postadresse
Skatteoppkreveren i Sandefjord
Postboks 2025
3202 SANDEFJORD

Kontonummer skatt
6345.06.07101

Besøksadresse
Nygaards Alle 1 i Stokke

Åpningstider
Mandag–fredag klokken 8.00–15.30

Telefon
33 41 62 60

Send e-post

Personlig skatt

Personlig skatt oppstår som en følge av lønnsinntekt, næringsinntekt, kapitalinntekt, trygdeutbetaling eller formue. Skatteplikt kan også oppstå ved gevinst av salg.

Skatten innbetales ved forskuddsstrekk i lønns- eller trygdeutbetalinger, eller ved utskrevet forskuddsskatt.

Skatteoppkreveren har ansvaret for innkreving av personlig skatt (restskatt/forskuddsskatt) og skattetrekk/arbeidsgiveravgift, samt skatt for upersonlige skattytere.

Vi kan hjelpe deg med spørsmål du måtte ha i forbindelse med innbetaling av din utskrevne skatt.

Selvangivelse

Kontakt skatteoppkreveren i Sandefjord hvis

 • beløpene for innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt ikke stemmer med dine oppgaver (ta med kopi av lønnskvitteringer, eller annen dokumentasjon på betalt forskuddsskatt/tilleggsforskudd)
 • spørsmål om tilbakebetaling av skatt
 • spørsmål om betaling av restskatt

Kontakt Skatteetaten hvis

 • inntekt eller formue ikke stemmer med dine notater/kopi av selvangivelsen
 • du mener du har krav på, og ikke har fått særfradrag og/eller andre fradrag
 • du har spørsmål om beregnede skattebeløp

Skatt for arbeidsgivere og selskaper

Skatteoppkreveren har ansvar for innfordring av skatt for arbeidsgivere og selskaper. Dette gjelder trukket forskuddstrekk og beregnet arbeidsgiveravgift, samt utskrevet forskuddsskatt og fastsatt restskatt.

Videre har skatteoppkreveren ansvar for å gi informasjon og veiledning til arbeidsgivere og næringsliv.  Skatteoppkreveren kan blant annet hjelpe deg med informasjon om:

 • regelverket for skattetrekk
 • arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • lønnsinnberetning – herunder arbeidsgivers plikter vedrørende innsending av oppgaver samt beregning og betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Med jevne mellomrom sjekker vi regnskap og bilag hos de næringsdrivende. Hos arbeidsgivere består denne kontrollen i å etterse at man har innrettet regnskap og lønnsutbetalinger slik at de er i tråd med lover og forskrifter. Dette gjør vi for å sikre at forskuddstrekket og arbeidsgiveravgiften blir beregnet, innberettet og innbetalt på en korrekt måte. Veiledning og informasjon har en sentral plass i skatteoppkreverens arbeid.

Ved offentlig anbudskonkurranse må det leveres attest for skatt og merverdiavgift. I nåværende løsning bestilles attesten ved henvendelse til SOL, Skattekontor eller Skatteoppkrever. Det sendes da en attest for skatt og en attest for merverdiavgift, begge på papir.

Den nye selvbetjeningsløsning har følgende hovedfunksjonalitet:

 • En felles attest for skatt og merverdiavgift
 • Attesten kan bestilles:
  - Av bruker selv på Altinn
  - Ved henvendelse til skatteopplysningen (som da kan bestille fra kundeloggen)
  - Ved henvendelse til kemneren (som da kan bestille fra SOFIE)
 • Attesten produseres samme dag og sendes til meldingsboksen til den det gjelder i Altinn. Attesten er i pdf-format.
 • Det er mulig å søke fram alle produserte attester både fra SOFIE og fra virksomhetsprosessloggen (VPL) utviklet av Mag. Brukere av kundeloggen vil også ha tilgang til virksomhetsprosessloggen. Attester bestilt via kundeloggen vil også kunne hentes fram direkte i kundeloggen.

Tilleggsforskudd skatt

Viser den foreløpige skatteberegning som fulgte med selvangivelsen at du har betalt for lite skatt? Da kan du betale tilleggsforskudd for å unngå restskatt med rentetillegg.

Fristen for å betale tilleggsforskudd er 31. mai.

Samme frist gjelder både for lønnstakere og pensjonister, samt for næringsdrivende og selskaper.

Fristen for betaling av tilleggsforskudd påvirkes ikke av utsatt selvangivelsesfrist etter søknad. Betaling etter fristen blir betraktet som forskudd på restskatt.

Betal til skatteoppkreverens konto 6345.06.07101.
(Husk at du må benytte KID-nummer ved elektronisk betaling)

Skatteetaten

Skatteetaten er statlig. På skatteetatens hjemmesider www.skatteetaten.no kan du finne opplysninger om blant annet følgende temaer:

 • fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue eller gjeld
 • beregning av skatt
 • skattekort eller utskrevet forskuddsskatt
 • merverdiavgift
 • arveavgift (arveavgiften opphørte fra 01.01.2014)
 • skattemanntallet

Kontaktinformasjon og åpningstider Skatt Sør (ekstern lenke)

Lag eget KID-nummer

Her kan du få laget KID-nummer for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift (ekstern lenke).

Eksterne lenker

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?